Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Starostwo Powiatowe w Suwałkach informuje o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 3000 euro prowadzonego w ramach rozeznania cenowego, przedmiotem którego było opracowanie dokumentacji technicznej robót, wykonanie których umożliwi spełnianie wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej w budynku internatu Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie.

Postępowanie unieważnia się z powodu odmowy podpisania umowy przez usługodawcę, którym jest A.C. ACTIO ARCH. AGNIESZKA CYLWIK PRACOWNIA ARCHITEKTURY, 15-258 Białystok, ul. Pod Krzywą 33/1, którego oferta została wybrana.

Pozostałe Zamówienia