Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w drodze zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki” – nr postępowania PNB.220.1.2017

Działając na podstawie ustawy – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 21 r. poz. 459), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

„ŁUKASIK” Sp. z o.o.,
19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 32A

na kwotę brutto 54 893,07 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełnia przyjęte kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena. Wartość oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie podpisania umowy na realizację zamówienia.

Dziękujemy za złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

Pozostałe Zamówienia