Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach zostały złożone następujące oferty:

1. „EUROTAB”  Sp. z o.o.  Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje

Wartość oferty – 184.509,00 zł brutto

2. „TABLIX” Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 91, 05-220 Zielonka

Wartość oferty – 119.880,00 zł brutto

Jedynym kryterium wyboru była cena i wybrana została oferta:
„TABLIX” Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 91, 05-220 Zielonka

Wartość oferty – 119.880,00 zł brutto

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w oparciu o wzór umowy załączony do zaproszenia do złożenia oferty w terminie uzgodnionym przez strony.

Pozostałe Zamówienia