Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującemu Powiatowi Suwalskiemu na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki wraz z prawem własności budynków i zabudowań znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności - nieruchomość zabudowana z oznaczeniem KW - dz. 68/25 o pow. 0,1671 ha, dz. 70 o pow. 1,5357 ha

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia