Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Suwalskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego
Nieruchomość z oznaczeniem KW:
obręb Raczki gmina Raczki, dz. 923, KW SU1S/00047543/2   
Powierzchnia nieruchomości
7,9710 ha
Opis nieruchomości

Działka stanowi grunt rolny niezabudowany. Teren działki został sklasyfikowany jako grunty rolne kl. V i VI. Działka o kształcie regularnym. Nieruchomość przylega do drogi żwirowo - gruntowej. Obok działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa i boisko sportowe. Na sąsiadujących działkach znajdują się udokumentowane złoża piasku. Dla działki 923 opracowana została "Ocena możliwości udokumentowania złoża kruszywa naturalnego", wg której przewidywane zasoby operatywne złoża w obrębie nieruchomości mogą wynosić ok. 1.473,20 tys. ton piasku i piasku ze żwirem. Możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej.     

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dla przedmiotowego obszaru nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według SUiKZP Gminy Raczki działka położona jest w obszarze funkcjonalnym A2 - tereny rozwojowe: rzemiosło i usługi.

Cena wywoławcza
1.500.000 zł  - zw. z vat- art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)   
Sposób zapłaty
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego   
Forma zbycia
Sprzedaż prawa własności

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia