Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Powiat Suwalski informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego  mającego na celu  udzielenie zamówienia publicznego, bez  obowiązku stosowania ustawy  z dnia  29.01.2004 roku, Prawo zamówień publicznych, przedmiotem którego jest wykonanie dokumentacji technicznej boiska  wielofunkcyjnego  o planowanych wymiarach 32x44m  wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, i monitoringiem oraz zagospodarowaniem terenu i projektem zieleni, dokonał wyboru  Projektanta.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez W&K SPECTRUM Sp. Z o.o., Regimin 62C, 06-461 Regimin, za cenę ofertową 14 760,00 zł brutto.

W terminie do 20.01.2017 roku do godz. 15.00 złożono łącznie 5 ofert:

Oferta nr 1 - ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Wiosny Ludów 10, 63-000 Środa Wielkopolska za cenę ofertową 24 304,80 zł brutto,
Oferta nr 2 - Biuro Projektowe DOM-BUD w Suwałkach, ul., Korczaka 2 za cenę ofertową 19 680,00 zł brutto,
Oferta nr 3 - W&K SPECTRUM Sp. Z o.o., Regimin 62C, 06-461 Regimin, za cenę ofertową 14 760,00 zł brutto,
Oferta nr 4 - PROJETOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ, 16-400 Suwałki, ul. Ełcka 23, za cenę ofertową 22 140,00 zł brutto,
Oferta nr 5 - Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg- Jarosław  Grabiński, 16-400  Suwałki, ul. Witosa 4a/191, za cenę ofertową brutto 35 670,00 zł.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 03.02.2017 roku.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do współpracy w przyszłości.

Pozostałe Zamówienia