Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Suwalskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

Sposób zapłaty

Forma zbycia

1

2

3

4

5

6

7

8

1

GMINA SZYPLISZKI

 

OBRĘB BUDZISKO

dz. 68/26

KW SU1S/00068576/5

0,0123 ha

Struktura użytków:  Bi, kształt działki- trójkąt. Nieruchomość położona na terenie przejścia granicznego w Budzisku, posiada dostęp do pełnego uzbrojenia. Nieruchomość zabudowana wieżową stacją transformatorową do obsługi przejścia granicznego.

(wyposażenie elektryczne stacji transformatorowej stanowi odrębną własność i nie podlega sprzedaży)

Dla przedmiotowego obszaru nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według SUiKZP Gminy Szypliszki teren nieruchomości położony jest na obszarze Strefy Wielofunkcyjnej B- "Przejście graniczne Budzisko". W obrębie tej strefy wyznaczono tereny do zabudowy i zagospodarowania (w tym tereny już zabudowane). "20. Budzisko. Teren istniejącego przejścia i tereny dla funkcji przemysłowych, wytwórczych, składowych oraz wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej."

9.500 zł + obowiązujący podatek vat

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego

przetarg ustny nieograniczony
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Suwalskiego do dnia 31.07.2112 r. z przeznaczeniem na uaktywnienie promocji turystycznej i gospodarczej Suwalszczyzny, a w szczególności województwa podlaskiego i warmińsko- mazurskiego oraz innych województw Polski wschodniej. Wysokość stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2% wartości gruntu. Osoba, która wygra przetarg, nabywa grunt w użytkowanie wieczyste, a budynki na własność.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełnią warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i złożą stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

 

Pozostałe Zamówienia