Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Starostwo Powiatowe w Suwałkach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Cyfryzacja dokumentów powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Suwałkach” za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4 złożona przez BUD-GEO Usługi Geodezyjne Krzysztof Miłowicki, ul. Sikorskiego 5A/35, 19—300 Ełk, cena brutto 59 760,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy.

Pozostałe oferty:
Oferta nr 1 - GEOFABRYKA Sp. z o.o., ul. Prosta 19/5, 87-100 Toruń

cena brutto 98 400,00 zł, okres gwarancji 49 miesięcy

Oferta nr 2 - GCPS Sp. z o.o., Bursaki 19A, 20-150 Lublin

cena brutto 100 122,00 zł, okres gwarancji 50 miesięcy

Oferta nr 3 – GEOINWEST Artur Wasilewski, ul. Utrata 2c, lok.3, 16-400 Suwałki

cena brutto 92 250 zł, okres gwarancji 50 miesięcy

Uzasadnienie wyboru oferty:

Podczas postępowania wpłynęły 4 oferty. Pod względem formalnym wszystkie oferty przygotowane zostały prawidłowo. Po rozpatrzeniu wybrano ofertę nr 4 złożoną przez BUD-GEO Usługi Geodezyjne Krzysztof Miłowicki, ul. Sikorskiego 5A/35, 19—300 Ełk cena brutto 59 760,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, która uzyskała największą liczbę punktów biorąc pod uwagę cenę i okres gwarancji.

Pozostałym uczestnikom postępowania dziękujemy za złożone oferty.

Pozostałe Zamówienia