""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej [14-10-2021]

Dodano dnia: 2021-10-13

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazujemy wszystkim Pracownikom Oświaty serdeczne życzenia i podziękowania za poświęcenie i trud podejmowany codziennie w procesie nauczania i wychowania młodych pokoleń.
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej [14-10-2021]

Zaproszenie na międzynarodowe warsztaty dla przewodników turystycznych z Polski i Litwy

Dodano dnia: 2021-10-13

Powiat Suwalski oraz partnerzy projektu pn. „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” zapraszają na międzynarodowe warsztaty dla przewodników turystycznych z Polski i Litwy pt. „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców”, które odbędą się 23.10.2021 (sobota) w formie hybrydowej - na żywo w Dowspudzie oraz on-line.
Zaproszenie na międzynarodowe warsztaty dla przewodników turystycznych z Polski i Litwy

Upamiętnienie 100. rocznicy śmierci patrona WKU w Suwałkach

Dodano dnia: 2021-10-13

8 października 2021 r. w Suwałkach odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej pierwszego w odrodzonej Ojczyźnie Ministra Spraw Wojskowych oraz Patrona Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach - gen. dyw. Józefa Leśniewskiego, w 100. rocznicę jego śmierci.
Upamiętnienie 100. rocznicy śmierci patrona WKU w Suwałkach

X edycja Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”

Dodano dnia: 2021-10-12

Informacje dotyczące X edycji Konkursu organizowanego przez Jarosława Zielińskiego Posła na Sejm RP oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.
X edycja Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”

Zaproszenie do bezpłatnych badań diagnostycznych w ramach Profilaktyka40PLUS

Dodano dnia: 2021-10-05

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do skorzystania z pakietów bezpłatnych badań diagnostycznych, które kompleksowo sprawdzą stan zdrowia. Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 40 i więcej lat.
Zaproszenie do bezpłatnych badań diagnostycznych w ramach Profilaktyka40PLUS

Informacja z obrad XVII sesji Rady Powiatu w Suwałkach (VI kadencji)

Dodano dnia: 2021-10-05

30 września 2021 roku o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XVII sesji Rady Powiatu
w Suwałkach VI kadencji.
Informacja z obrad XVII sesji Rady Powiatu w Suwałkach (VI kadencji)

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie pn. „Cyfryzacja dokumentów powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Suwałkach”

Dodano dnia: 2021-09-28

Starostwo Powiatowe w Suwałkach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej równowartości 130 000 zł prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Cyfryzacja dokumentów powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Suwałkach” do godziny 9.00 dnia 23.05.2021 roku wpłynęły 2 oferty.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki położonej w obrębie Szkocja, gmina Raczki

Dodano dnia: 2021-09-17

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 22.09.2021 r. na sprzedaż działki nr 45/1, położonej w obrębie Szkocja, gmina Raczki.

Ogłoszenie - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raczki, gmina Raczki

Dodano dnia: 2021-09-16

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raczki, gm. Raczki

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Wesołowo, gm. Szypliszki

Dodano dnia: 2021-10-15

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległych, na poprawienie warunków jej zagospodarowania - obręb Wesołowo, gm. Szypliszki.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Dowspuda gmina Raczki

Dodano dnia: 2021-10-11

Zarząd Powiatu w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczona została do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Gminy Raczki -  nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Powiatu Suwalskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerami działek: 44/14 o pow. 0,1845 ha i 44/16 o pow. 0,5583 ha, położona w obrębie Dowspuda gmina Raczki (...).

Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na 2022 rok”

Dodano dnia: 2021-09-28

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (...) do komisji konkursowej opiniującej oferty składane na powierzenie realizacji zadania publicznego (2022).

Dodano dnia: 2021-10-19

Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (...) do komisji konkursowej opiniującej oferty składane na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2021 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Informacja Starosty Suwalskiego dotycząca przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko pracy: ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dodano dnia: 2021-07-02

INFORMACJA  STAROSTY  SUWALSKIEGO z dnia 2 lipca 2021 roku  dotycząca przeprowadzonego naboru   w Starostwie Powiatowym w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

Informacja Starosty Suwalskiego dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru - dot. ogłoszenia o naborze z dnia 7 czerwca 2021 r.

Dodano dnia: 2021-06-29

Informacja Starosty Suwalskiego dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy