""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
26 kwietnia 2021 r. w Lesie Szwajcarskim na obrzeżach Suwałk odbyły się uroczystości upamiętniające 13 członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej, rozstrzelanych przez niemieckiego okupanta w 1940 r.

Obchody 81. rocznicy zamordowanych osób, miały kameralny i bardziej okrojony charakter niż w latach poprzednich z uwagi na pandemię koronawirusa i obowiązujący reżim sanitarny.

W uroczystościach udział wzięli m. in. Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, dr Jarosław Schabieński – historyk, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku oraz ppłk Jarosław Kowalewski - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach, Bożena Obuchowska Dyrektor Delegatury w Suwałkach reprezentująca Kuratorium Oświaty w Białymstoku, płk Ireneusz Król Dowódca 14 Suwalskiego Pułku Artylerii Przeciwpancernej, ppłk Bartłomiej Ostrzewski  Dowódca 12. Batalionu Lekkiej Piechoty w Suwałkach 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki Wojciech Rodak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach Zbigniew Kleszczewski, radny Rady Powiatu w Suwałkach Wiesław Pietrołaj, wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki, sekretarz Powiatu Suwalskiego Cezary Zwoliński, Stanisław Dziemian Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Marek Dziemian Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach, Jan Orłowski Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, Kamil Czarniawski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, Urszula Makowska pracownik Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Delegacja Powiatu Suwalskiego złożyła pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie kwiaty i zapaliła pamiątkowe znicze. Powiat Suwalski reprezentowali Starosta Suwalski Witold Kowalewski oraz Wicestarosta Artur Łuniewski.

Tło historyczne:
W końcu września 1939, gdy wojska polskie były rozbijane przez dwóch zawziętych wrogów, Suwalszczyzna była atakowana przez Armię Czerwoną. Postępy jej utrudniał tylko opór 24 batalionu KOP „Sejny”, by umożliwić cofającym się resztkom różnych formacji przejście na teren neutralnej Litwy.

Kpt. Stanisław Bielicki, oficer Korpusu Ochrony Pogranicza z Wilna, postanowił zostać na Suwalszczyźnie, by stworzyć tu konspiracyjną organizację i wiosną, gdy ruszy ofensywa zachodnich włączyć się do walki z wrogiem. Miał na to upoważnienie od gen. Olszyny-Wilczyńskiego

Grupa na początek zajęła się wydawaniem ulotek pisanych na maszynie "ku pokrzepieniu serc" oraz przede wszystkim zbieraniem porzuconej w Puszczy Augustowskiej broni i amunicji, konserwowaniem jej i magazynowaniem w podziemnych schronach.

W międzyczasie zmieniła się sytuacja geopolityczna. Na podstawie układu niemiecko-bolszewickiego Suwalszczyzna została podzielona. Część północną z Suwałkami zajęli Niemcy. Zaistniało jednak niebezpieczeństwo wewnątrz grupy, o którym Bielicki nie wiedział.

Gestapo rozpracowało organizację i nie spieszyło się z jej rozbiciem, mając w samym jej centrum konfidenta. Przyspieszona decyzja o aresztowaniu członków organizacji zapadła z powodu ujawnienia  informacji o tym, że kapitan Bielicki wraz z grupą konspiratorów planuje wysadzenie trzech obiektów w Suwałkach. Dowództwo grupy wytypowało kino przy ul. Kościuszki (Hitlerstrasse), kościół garnizonowy, z którego Niemcy urządzili magazyny oraz most kolejowy na Czarnej Hańczy. Zdecydowano, że wysadzone będzie kino.

Wyrok kary śmierci przez rozstrzelanie wykonano 26 kwietnia 1940 roku o godz. 18.00.  

Lista osób straconych tego dnia:
Bielicki Stanisław
Trachim Antoni
Koreywo Józef
Januszewski Władysław
Mroczek Zdzisław
Mroczek Wacław
Wiśniewski Jan
Kujałowicz Aleksandra
Smolarek Maria
Młynarski Włodzimierz
Niewiara Piotr
Murawski Aleksander
Pilecki Włodzimierz

Wykorzystano materiały znajdujące się na stronach internetowych:
http://www.dziecionline.pl/Suwalki/ludzie.htm,
http://ojczyzna-suwalszczyzna.pl/
oraz udostępnionych z zasobów Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.


 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

81. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Tablica upamiętniająca 13 członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

Pozostałe Aktualności

< Strona z 44 >