""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""


Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach informuje, iż rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” rozpocznie się dnia 22 marca 2021 r. o godz. 8.00:
W ramach Poddziałania 3.2.1. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”.
Limit wniosków:  300
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.
    
W ramach Poddziałania 3.2.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe”.
Limit wniosków: 50
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej www.bon-szkolenie.pl.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >