""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Z terenu powiatu suwalskiego dotacje przyznano:

  1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach na „Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożaru i monitoringu w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach”. Kwota dotacji 50 000 zł
  2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach na „Remont instalacji elektrycznej w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach – II etap”. Kwota dotacji 35 000 zł
  3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Nowej Pawłówce na „Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego kościoła parafialnego”. Kwota dotacji 30 000 zł
  4. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach na „Osuszenie i remont fundamentów zabytkowego kościoła pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach”. Kwota dotacji 75 000 zł
  5. Staroobrzędowej Gminie Wyznaniowej w Suwałkach Wschodniego Kościoła Staroobrzędowców nieposiadającego hierarchii duchowej w Polsce na „I etap prac remontowych pw. św. Trójcy w Wodziłkach – remont i wymiana więźby i pokrycia dachu wieży”. Kwota dotacji 30 000 zł

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Pozostałe Aktualności

< Strona z 44 >