""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
8 kwietnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał dwie umowy na nw. zadania inwestycyjne:
1)  z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA w Suwałkach na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory. Jest to ostatni odcinek od lat modernizowanej drogi Sidory – Smolniki – Wiżajny. Środki finansowe w wysokości 700.000,00 zł na przebudowę drogi zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2)  z konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTAR sp. z o.o. w Augustowie, Partner: Ekodrom sp. z o.o. w Augustowie na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki –Szurpiły – Jeleniewo w km 2+694. Koszt budowy mostu to kwota 1.650.00,00 zł. Powiat pozyskał 1.489.000,00 zł z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych, 100 tys. zł przekazało Nadleśnictwo Suwałki. Wkład własny Powiatu to kwota 61.000 zł.

Informacje o przyznanym dofinansowaniu znajdują się na naszej stronie internetowej w aktualnościach z dnia 9.12.2020 r.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Do przebudowy most przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Do przebudowy most przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Do przebudowy droga powiatowa Wiżajny – Smolniki – Sidory

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umowy 1) z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umowy 2) z firmą MOSTAR Sp. z o.o.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >