""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
29 kwietnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał umowę z Nadleśnictwem Suwałki na wspólne finansowanie inwestycji polegającej na:
- rozbiórce istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki –Szurpiły – Jeleniewo w km 2+694.

Koszt budowy mostu wynosi 1.650.00,00 zł. Powiat pozyskał 1.489.000,00 zł z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych.

Wkład finansowy Nadleśnictwa Suwałki wynosi 100.000 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 61.000 zł.

Nadleśnictwo Suwałki reprezentował Nadleśniczy Wojciech Rodak.

Przebudowę mostu wykona konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTAR sp. z o.o. w Augustowie, Partner: Ekodrom sp. z o.o. w Augustowie

Informacja o podpisaniu umowy z konsorcjum – aktualności z dnia 8.04.2021 r.
Informacja o przyznanym dofinansowaniu - aktualności z dnia 9.12.2020 r.


 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umowy z Nadleśnictwem Suwałki na wspólne finansowanie inwestycji

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umowy z Nadleśnictwem Suwałki na wspólne finansowanie inwestycji

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umowy z Nadleśnictwem Suwałki na wspólne finansowanie inwestycji

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umowy z Nadleśnictwem Suwałki na wspólne finansowanie inwestycji

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umowy z Nadleśnictwem Suwałki na wspólne finansowanie inwestycji

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umowy z Nadleśnictwem Suwałki na wspólne finansowanie inwestycji

Pozostałe Aktualności

< Strona z 44 >