""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Powiat Suwalski otrzymał łącznie 1 725 872,77 zł, natomiast gminy pozyskały razem 10 609 032,11 zł.

To są już kolejne środki finansowe pozyskane przez samorząd Powiatu Suwalskiego na zaplanowane zadania inwestycyjne. W marcu 2021 r. pozyskał kwotę 4 750 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a gminy z terenu powiatu pozyskały 930 000 zł. Łącznie nasz powiat uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 5 680 000 zł.

W grudniowym rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach RFIL samorząd Powiatu Suwalskiego pozyskał rekordową kwotę 5 400 271,52 zł. Gminy z terenu powiatu pozyskały kwotę 4 500 000 zł. Łącznie nasz powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych łączną kwotę 9 900 271,52 zł.

Lista dofinansowanych zadań Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Powiat Suwalski

Nazwa zadania - Remont drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryki - Rutka Tartak w km 0+145 - 1+376
Długość odcinka (w km) - 1,231
Okres realizacji zadania - 04.2021-11.2021
Ogółem wartość projektu (w zł) - 1 131 889,18
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 565 944,59

Nazwa zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 7+738 - 9+123
Długość odcinka (w km) - 1,385
Okres realizacji zadania - 04.2021-11.2021
Ogółem wartość projektu (w zł) - 1 272 445,28
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 636 222,64

Nazwa zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5 - 7+690
Długość odcinka (w km) - 1,671
Okres realizacji zadania - 04.2021-11.2021
Ogółem wartość projektu (w zł) - 1 047 411,09
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 523 705,54

Gminy

Gmina Filipów
Nazwa zadania - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szafranki
Długość odcinka (w km) - 2,820
Okres realizacji zadania - 10.2019-06.2021
Ogółem wartość projektu (w zł) - 2 606 890,45
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 1 564 134,27

Gmina Filipów
Nazwa zadania - Przebudowa drogi gminnej Stara Dębszczyzna – Agrafinówka na terenie gminy Filipów
Długość odcinka (w km) - 1,379
Okres realizacji zadania - 10.2019-06.2021
Ogółem wartość projektu (w zł) - 1 242 324,00
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 745 394,40

Gmina Raczki
Nazwa zadania - Przebudowa drogi gminnej nr 102393B Sucha Wieś-Chodorki km 0+000 - 1+355
Długość odcinka (w km) - 1,335
Okres realizacji zadania - 10.2020-10.2021
Ogółem wartość projektu (w zł) - 852 183,03
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 596 528,12

Gmina Raczki
Nazwa zadania - Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy - Szczodruchy - Wojnasy w km 0+000 - 1+605
Długość odcinka (w km) - 1,605
Okres realizacji zadania - 06.2021-08.2022
Ogółem wartość projektu (w zł) - 1 428 584,80
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 714 292,40

Gmina Suwałki
Nazwa zadania - Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993B Kuków Folwark - Korkliny
Długość odcinka (w km) - 4,150
Okres realizacji zadania - 07.2021-06.2022
Ogółem wartość projektu (w zł) - 3 983 900,00
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 1 991 950,00

Gmina Przerośl
Nazwa zadania - Przebudowa drogi wraz z budową chodnika, oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz budową ciągu pieszo-jezdnego wraz z placami manewrowymi i oświetleniem o dł. 629,97 mb w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl
Długość odcinka (w km) - 0,630
Okres realizacji zadania - 05.2021-12.2021
Ogółem wartość projektu (w zł) - 2 191 748,06
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 1 095 874,03

Gmina Filipów
Nazwa zadania - Rozbudowa drogi gminnej Nr 101858B i 101865B Nowe Motule - Tabałówka - Jemieliste
Długość odcinka (w km) - 1,806
Okres realizacji zadania - 10.2021-12.2023
Ogółem wartość projektu (w zł) - 2 802 500,00
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 1 401 250,00

Gmina Bakałarzewo
Nazwa zadania - Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 147, 62, 59, 63, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakałarzewo
Długość odcinka (w km) - 2,880
Okres realizacji zadania - 04.2021-10.2021
Ogółem wartość projektu (w zł) - 1 143 553,63
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 571 776,81

Gmina Jeleniewo
Nazwa zadania - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 101796B, droga Jeleniewo-Kazimierówka, gmina Jeleniewo
Długość odcinka (w km) - 0,255
Okres realizacji zadania - 04.2021-07.2021
Ogółem wartość projektu (w zł) - 266 351,06
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 159 810,63

Gmina Wiżajny
Nazwa zadania - Rozbudowa drogi gminnej nr 101525B na odcinku Ługiele - Dzierwany
Długość odcinka (w km) - 2,695
Okres realizacji zadania - 05.2021-11.2021
Ogółem wartość projektu (w zł) - 2 826 475,00
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 1 413 237,50

Gmina Rutka-Tartak
Nazwa zadania - Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-Poszeszupie-Folwark w miejscowości Poszeszupie-Folwark gm. Rutka-Tartak
Długość odcinka (w km) - 0,870
Okres realizacji zadania - 04.2021-09.2021
Ogółem wartość projektu (w zł) - 709 567,91
Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) - 354 783,95


Pozostałe Aktualności

< Strona z 44 >