""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""


30 marca br. rozstrzygnięto kolejny nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje. Do podziału w skali kraju było 1,65 mld zł.

Samorząd Powiatu Suwalskiego pozyskał kwotę 4,75 mln zł na zaplanowane zadania inwestycyjne. Gminy z terenu powiatu pozyskały kwotę 930 tys. zł. Łącznie nasz powiat uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 5,68 mln zł.

Lista projektów, które dostały dofinansowanie z terenu Powiatu Suwalskiego: (Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego)


Samorząd Powiatu Suwalskiego:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000 - 11+130

Proponowana kwota 750 000 zł
Szacowany koszt inwestycji  1 752 310 zł


2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730.

Proponowana kwota 2 000 000 zł
Szacowany koszt inwestycji  3 394 000 zł


3.    Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia – Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami. Inwestycja będzie polegała na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego o niezadowalającej ocenie stanu technicznego, o konstrukcji żelbetowej, długości 12,20m i ograniczonej nośności do 10 ton oraz wybudowanie nowego obiektu mostowego o konstrukcji nośnej stalowej, długości 15m i nośności 40 ton wraz z wykonaniem dojazdów o długości ok. 900 metrów.

Proponowana kwota 2 000 000 zł
Szacowany koszt inwestycji  3 826 000 zł


Gminy z terenu Powiatu Suwalskiego:

1.    Gmina Przerośl
Planowaną do realizacji inwestycją jest zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych zlokalizowanych w m. Przerośl przy ul. Rynek, montaż elementów małej architektury wraz z nasadzeniami roślinności”. Istniejąca infrastruktura jest w złym stanie technicznym w celu eliminacji zagrożenia potknięć, przystosowania terenu dla osób niepełnosprawnych zachodzi pilna potrzeba wykonania przebudowy chodnika wokół ul. Rynek najczęściej użytkowanego. Zadanie przewiduje przebudowę istniejących ciągów pieszych w postaci wykonania nowej nawierzchni chodników wraz z obrzeżami i wyregulowania obecnych kształtów, wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej na głównej alei w parku wiejskim. Przewiduje rekompensatę utraconej zieleni. W celu urozmaicenia obszaru przewidziano elementy małej architektury w parku w postaci stolika do gry w szachy oraz stołu do gry w tenisa stołowego. Planowane jest zmodyfikowanie funkcji komunikacyjnej poprzez usytuowanie pasów zieleni nadających kształt ciągom komunikacyjnym.

Proponowana kwota 330 000 zł
Szacowany koszt inwestycji  472 366 zł

2.    Gmina Jeleniewo
Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, zlokalizowanej na ulicy Sportowej 1A, w centrum Jeleniewa. Gminna Biblioteka Publiczna jest budynkiem wielofunkcyjnym, w którym mieszczą się pomieszczenia biblioteczne, sala widowiskowa wraz z zapleczem, sale do spotkań i organizacji zajęć kulturalno-rozrywkowych z dziećmi, seniorami (Gminna Biblioteka pełni funkcje domu kultury), pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniewie wraz z garażami oraz pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia niepublicznego przedszkola „Przyjaciele Tuptusia” oraz niepublicznego żłobka „Bajkowa Akademia Smyka”.

Proponowana kwota 600 000 zł
Szacowany koszt inwestycji  839 167,50 zł

Głównym celem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Źródło: serwis internetowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >