""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej, Starosta Suwalski Witold Kowalewski zdecydował o odstąpieniu od uroczystego wręczenia stypendystom Stypendiów Starosty Suwalskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, jak to miało miejsce dotychczas i przesłaniu listownie dyplomów uczniom Technikum Zespołu Szkół w Dowspudzie, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazali się zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej w I semestrze roku szkolnego 2020/2021.

18 wniosków złożonych przez dyrektora Zespołu Szkół w Dowspudzie o przyznanie stypendium zostało pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Powiatu w Suwałkach w dniu 8 marca br., przyznając każdemu uczniowi stypendium w jednorazowej kwocie po 1.000 zł.

W gronie wyróżnionych znaleźli się: Katarzyna Duba, Monika Bagińska, Magdalena Szymczyk, Natalia Suchocka, Natalia Późniak, Natalia Stankiewicz, Gabriela Dubicka, Patrycja Nalewajko, Angelika Walicka, Urszula Szulc, Patrycja Hećman, Magda Ostrowska, Magdalena Sokołowska, Ewa Żuryńska, Dariusz Kulbacki, Fabian Masiewicz, Maciej Denert oraz Bartosz Murzyn.

Stypendia zostały przyznane na mocy uchwały nr VI/38/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.

Serdecznie gratulujemy stypendystom znaczących osiągnięć w nauce oraz życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >