""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach realizujące zadanie zlecone przez Powiat Suwalski pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi  w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego” – zawiadamia o rozpoczęciu robót budowlanych i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.
Wszystkich użytkowników drogi prosimy o bezwzględne stosowanie się do wprowadzonego oznakowania w obrębie prowadzonych prac. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >