""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Powiat Suwalski współpracuje lokalnie w ramach wielu formalnych grup i stowarzyszeń. Do najaktywniejszych grup współpracujących na obszarze powiatu suwalskiego należą:

Stowarzyszenie Samorządów Polskich Euroregionu Niemen
Status prawny: stowarzyszenie
Charakter współpracy Powiatu Suwalskiego: członek


Suwalska Organizacja Turystyczna
Status prawny: stowarzyszenie - lokalna organizacja turystyczna
Charakter współpracy Powiatu Suwalskiego: członek założyciel


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna"
Status prawny: stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania (LGD)
Charakter współpracy Powiatu Suwalskiego: członek wspierający


Grupa Partnerska w ramach projektu "Turystyka - wspólna sprawa"
Status prawny: grupa partnerska
Charakter współpracy Powiatu Suwalskiego: członek i koordynator


Północno - Wschodni Innowacyjny Klaster Turystyczny "Kryształ Europy"
Status prawny: porozumienie
Charakter współpracy Powiatu Suwalskiego: członek


Klaster Zielonych Technologii
Status prawny: porozumienie
Charakter współpracy Powiatu Suwalskiego: członek