""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego, w zakresie sprostowania oczywistej omyłki w Modyfikacji SIWZ z dnia 19.10.2020 roku:   

Jest: „Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2021 r.”

Powinno być:  Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 15.06.2021 r.”


Dotyczy przetargu ogłoszonego w dniu 30.09.2020 r. <tutaj>
Pozostałe Zamówienia