""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego - zmiany w zakresie:

1.Termin składania ofert z 16.10.2020 r. przedłużono do 28.10.2020 roku z powodu pytań celem umożliwienia  uwzględnienia odpowiedzi w ofercie.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia  wydłużono do 15.06.2021 roku.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

oraz publikacja pytań i odpowiedzi.

W związku z pytaniami następuje modyfikacja SIWZ w zakresie załącznika nr2-Kosztorys ofertowy oraz modyfikacja załącznika nr 11 PIR.042.3.1.2020-  przedmiar robót i modyfikacja załącznika nr 10 do SIWZ| PIR.042.3.1.2020 wzór umowy.Dotyczy przetargu ogłoszonego w dniu 30.09.2020 r. <tutaj>

Pozostałe Zamówienia