""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego - zmiany w zakresie:

1.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP dnia 19.10.2020 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia  wydłużono z 30.04.2020 do 15.06.2021 roku.
2. Modyfikacja SIWZ postępowania : PIR.042.3.1.2020 w zakresie terminu składania ofert i modyfikacji nazw  załączników (nr 2, 10,11 opublikowanych 13.10.2020)
3. Pytania z dnia 12.10.2020 r. (część druga i trzecia)  i odpowiedzi.

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - link.
2. Modyfikacja SIWZ z dnia 19.10.2020 r. - link.
3. Pytania i odpowiedzi (2 zestawy) z dnia 12.10.2020 r. - link.


Dotyczy przetargu ogłoszonego w dniu 30.09.2020 r. <tutaj>Pozostałe Zamówienia