Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

W niedzielę, 9 września jubileusz 15-lecia funkcjonowania obchodził Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku - jednostka współistniejąca z domem samopomocy, świętowała 5 lat istnienia. Uroczystości odbyły się w ramach corocznego festynu "Schizofrenia - otwórzcie drzwi".

Uroczystości rozpoczęła msza święta. Licznie zebrani goście na ręce dyrektora ośrodka Bożenny Chmielewskiej złożyli życzenia i gratulacje. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in: Poseł na Sejm RP i Wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z małżonką oraz posłowie na Sejm RP Bożena Kamińska.

Starosta Suwalski - Szczepan Ołdakowski, Wicestarosta Witold Kowalewski i Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Mackiewicz przekazali na potrzeby ośrodka symboliczny czek na kwotę 15.000 zł.  

Nie zabrakło także urodzinowego tortu, występów podopiecznych ośrodka, zabaw i poczęstunku dla wszystkich.

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w 2003 roku jako jednostka organizacyjna Powiatu Suwalskiego, pod nazwą Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jedyną tego typu placówką na terenie powiatu suwalskiego. Charakteryzuje się szerokim zakresem oddziaływań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową oraz środowisko społeczne, w którym żyją. Począwszy od wyszukiwania osób po kryzysie psychicznym, które pozostają poza instytucjonalnymi formami wsparcia, poprzez kompleksowe usługi wspierające prowadzące do rozbudzenia aktywności społecznej, treningi psychologiczne, tworzenie środowiskowych grup wsparcia, współpracę z rodzinami, aż do przygotowania do wyjścia osób z zaburzeniami psychicznymi na chroniony i otwarty rynek pracy. Celem prowadzonego postępowania jest osiągnięcie przez te osoby możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej.  W zajęciach terapeutyczno – rehabilitacyjnych w grupie pobytu dziennego każdego dnia uczestniczy 60 osób w różnym wieku i z różnymi problemami.


Relacja Radia 5 - tutaj

Pozostałe Aktualności

< Strona z 27 >