""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Regulamin obejmowania i sprawowania patronatu przez Starostę Suwalskiego.

Regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania patronatu przez Starostę Suwalskiego nad wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami (kulturalnymi, sportowymi, edukacyjnymi, turystycznymi, turniejami, zawodami, wyścigami, konkursami, targami, itp.) o znaczeniu i zasięgu, powiatowym i ponadpowiatowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem patronatu Starosty Suwalskiego zobowiązane są wypełnić wniosek - formularz znajduje się w plikach do pobrania.

Herb Powiatu Suwalskiego znajduje się w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania