Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Dni otwarte w Zespole Szkół w Dowspudzie

30 marca i 25 kwietnia 2017 r.  Zespół Szkół w Dowspudzie zaprasza gimnazjalistów na dni otwarte. Start o godz. 10.00.

Aktualności

XXV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. Mama, tata i ja

Dodano dnia: 2017-04-26

25 kwietnia 2017 r. w Świetlicy Gminnej w Wiżajnach odbyły się eliminacje powiatowe na XXV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. Mama, tata i ja.
XXV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. Mama, tata i ja

XXV sesja Rady Powiatu w Suwałkach

Dodano dnia: 2017-04-20

XXV sesja Rady Powiatu w Suwałkach obędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.
XXV sesja Rady Powiatu w Suwałkach

Terminy posiedzeń komisji Rady Powiatu w Suwałkach - kwiecień 2017

Dodano dnia: 2017-04-20

27 kwietnia 2017 r. odbędą się posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach.
Terminy posiedzeń komisji Rady Powiatu w Suwałkach - kwiecień 2017

77. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

Dodano dnia: 2017-04-20

Starosta Suwalski oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Suwalski zapraszają 26 kwietnia 2017 r. do udziału w obchodach
77. rocznicy rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej
– pierwszej podziemnej organizacji niepodległościowej na Suwalszczyźnie.
Zdjecie mogiły pomordowanych z wartą honorową pełnioną przez żołnierzy RP

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Dodano dnia: 2017-04-19

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje o przerwach w dostawie prądu w związku z przebudową, rozbudową i modernizacją stacji i linii wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej na terenie powiatu suwalskiego
zdjęcie

Trwają remonty dróg powiatowych

Dodano dnia: 2017-04-14

Informacja z rozpoczętych trzech inwestycji drogowych w gminach Suwałki, Szypliszki i Raczki.
Trwają remonty dróg powiatowych

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Dostawa oleju opałowego do Domu Dziecka w Pawłówce - ogłoszenie o zamówieniu

Dodano dnia: 2017-04-25

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do Domu Dziecka w Pawłówce

II zaproszenie do złożenia oferty - usuwanie statku lub innego obiektu pływającego

Dodano dnia: 2017-04-14

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia ofert na następujące zadanie: ,,Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” w 2017 r.

Nieruchomości w ob. Koniecbór gm. Raczki przeznaczone do sprzedaży

Dodano dnia: 2017-04-04

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność Powiatu Suwalskiego oznaczone numerami działek: 34 o pow. 12,2285 ha oraz 36 o pow. 12,5896 ha, położone w obrębie Koniecbór gm. Raczki.

Wykaz nieruchomości w m. Budzisko przeznaczonych do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego

Dodano dnia: 2017-04-04

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Powiatowi Suwalskiemu na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Oferta realizacji zadania publicznego "W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej..."

Dodano dnia: 2017-04-11

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie pn. W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 72. rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej, Suwalskiej.Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali obrębów w gminie Szypliszki

Dodano dnia: 2016-12-21

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali obrębów: Adamowizna, Deksznie, Dębowo, Fornetka, Głęboki Rów, Grauże Stare, Grauże Nowe, Klonorejść, Lipniak, Lipina, Polule, Podwojponie, Romaniuki, Wesołowo, Wiatrołuża Druga, Wojponie, Wygorzel, Zaboryszki, Żyrwiny położonych w gminie Szypliszki oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją.

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali obrębów w gminie Suwałki

Dodano dnia: 2016-12-21

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali obrębów: Białe, Bobrowisko, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Dubowo Drugie, Dubowo Pierwsze, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Kuków, Kuków-Folwark, Niemcowizna, Poddubówek, Potasznia, Osowa, Przebród, Turówka Nowa, Turówka Stara, Taciewo, Trzciane, Wasilczyki, Wiatrołuża Pierwsza, Wychodne, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Zielone Królewskie, Żyliny położonych w gminie Suwałki oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Informacja o wyniku naboru na stanowisko w PINB Powiatu Ziemskiego Suwałki

Dodano dnia: 2017-04-10

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Suwalskiego Ziemskiego informuje o wynikach naboru na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i kontroli (umowa zastępstwo).

Informacja z przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

Dodano dnia: 2017-04-10

Informacja z przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko pracy ds. księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości w Wydziale Finansowo - Budżetowym.

Informacja dot. II etapu naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

Dodano dnia: 2017-04-04

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 3 kwietnia 2017 roku dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach, na stanowisko pracy ds. księgowości, rachunkowości  i sprawozdawczości w Wydziale Finansowo - Budżetowym.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy