Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Aktualności

Zaproszenie na obrady XIX sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Dodano dnia: 2016-10-20

XIX sesja Rady Powiatu w Suwałkach odbędzie się 27 października 2016 r. o godz.14.00 w sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.

Zaproszenie na obrady XIX sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Komisje rady powiatu - terminy spotkań

Dodano dnia: 2016-10-20

Terminy posiedzeń komisji Rady Powiatu w Suwałkach w październiku 2016 r.
Komisje rady powiatu - terminy spotkań

Zakończony remont drogi Kadaryszki - Pobondzie - Bondziszki

Dodano dnia: 2016-10-17

Gmina Rutka - Tartak zakończyła inwestycję pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101562B Kadaryszki - Pobondzie - Bondziszki". 13 października 2016 r. oficjalnie oddano do użytkowania wyremontowany, blisko 3,5-kilometrowy  odcinek drogi.
Zakończony remont drogi Kadaryszki - Pobondzie - Bondziszki

Kursy zawodowe dla młodzieży

Dodano dnia: 2016-10-14

Do 30 października br. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach trwa nabór młodzieży do projektu "Akcja aktywizacja - EFS" oferującego m.in. doradztwo, kursy zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe. 
Kursy zawodowe dla młodzieży

Dzień Edukacji Narodowej

Dodano dnia: 2016-10-14

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazujemy wszystkim Pracownikom Oświaty serdeczne życzenia i podziękowania za poświęcenie i trud podejmowany codziennie w procesie nauczania i wychowania młodych pokoleń.

Jesienne Zawody Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych

Dodano dnia: 2016-10-13

12 października 2016 r. na trasach położonych przy Zespole Szkół w Dowspudzie oraz na terenie parku wokół pałacu Paca odbyły się Jesienne Zawody Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych.
Jesienne Zawody Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów w gm. Jeleniewo

Dodano dnia: 2016-10-07

Informacja o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów: Błaskowizna, Szurpiły, Czerwone Bagno, Podwysokie Jeleniewskie położonych w gminie Jeleniewo.

Decyzje o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości nr geod.: 48 obręb Słupie, 33 obręb Konopki i 44 obręb Sokołowo gm. Bakałarzewo

Dodano dnia: 2016-07-04

Decyzje o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości nr geod.: 48 obręb Słupie, 33 obręb Konopki i 44 obręb Sokołowo gm. Bakałarzewo o nieuregulowanym stanie prawnym – w związku z założeniem i przeprowadzeniem dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Granica RP.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Suwalskiego w 2017 r. poprzez prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.”

Dodano dnia: 2016-10-07

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Suwalskiego w 2017 r. poprzez prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.”

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych

Dodano dnia: 2016-09-07

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego.

Protokół z rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dodano dnia: 2016-02-29

Protokół z rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy