""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Aktualności

XXV sesja Rady Powiatu w Suwałkach

Dodano dnia: 2022-11-29

2 grudnia 2022 roku (piątek) o godz. 13.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędą się obrady XXV sesji Rady Powiatu w Suwałkach.
XXV sesja      Rady Powiatu w Suwałkach

Terminy posiedzeń komisji Rady Powiatu w Suwałkach - listopad 2022 r.

Dodano dnia: 2022-11-29

30 listopada 2022 r. (środa) w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędą się: o godz. 13.00 posiedzenie Komisji Polityki Społecznej; o godz. 13.45 posiedzenie Komisji Finansowo–Gospodarczej; o godz. 14.30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Terminy posiedzeń komisji Rady Powiatu w Suwałkach - listopad 2022 r.

Nabór NGO do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Dodano dnia: 2022-11-29

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji pozarządowych (NGO) kandydujących do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
Nabór NGO do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Wyniki regionalnego konkursu plastycznego "Bezpieczna droga do szkoły"

Dodano dnia: 2022-11-24

W środę 23 listopada br. w siedzibie  Komendy Miejskiej Policji odbyła się uroczystość wręczenia nagród w regionalnym konkursie plastycznym "Bezpieczna droga do szkoły".

Wyniki regionalnego konkursu plastycznego "Bezpieczna droga do szkoły"

Wyniki XVII edycji Przygranicznej Parady Piosenek Patriotycznych

Dodano dnia: 2022-11-24

18 listopada 2022 r. odbyła się XVII Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce–Tartak.
Wyniki XVII edycji Przygranicznej Parady Piosenek Patriotycznych

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo – Nieszki – Szczodruchy – Wierciochy – Małe Raczki – Raczki

Dodano dnia: 2022-11-24

23 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo – Nieszki – Szczodruchy – Wierciochy – Małe Raczki – Raczki.
Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo – Nieszki – Szczodruchy – Wierciochy – Małe Raczki – Raczki

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

Dodano dnia: 2022-11-24

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Gawrych Ruda w gminie Suwałki.

Ogłoszenie Starosty Suwalskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodano dnia: 2022-11-23

Starosta Suwalski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania nieruchomości położonej w obrębie Burdeniszki (...) oraz nieruchomości położonej w obrębie Czerwony Folwark (...).

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach

Dodano dnia: 2022-11-15

w sprawie naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Zarząd Powiatu w Suwałach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2023 r.:

Dodano dnia: 2022-11-10

„Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej” lub „Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.”

Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (...) do komisji konkursowej opiniującej oferty składane na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r.

Dodano dnia: 2022-10-28

dot. realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy