Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Sprzedaż złoża kruszywa - drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raczki, gm. Raczki

Zarząd Powiatu Suwalskiego ogłasza Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raczki, gm. RaczkiAktualności

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Powiatu w Suwałkach

Dodano dnia: 2017-11-23

 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu w Suwałkach. 
Zaproszenie na XXXI sesję Rady Powiatu w Suwałkach

Posiedzenia komisji Rady Powiatu w Suwałkach - Listopad 2017

Dodano dnia: 2017-11-23

Terminy posiedzeń komisji Rady Powiatu w Suwałkach: Komisji Promocji i Rozwoju powiatu, Komisji Finansowej i Komisji Polityki Społecznej w listopadzie 2017 r.
Posiedzenia komisji Rady Powiatu w Suwałkach - Listopad 2017

Powiatowy halowy turniej LZS w piłce nożnej chłopców o puchar Starosty Suwalskiego

Dodano dnia: 2017-11-22

21 listopada 2017 r. na hali w Filipowie odbył się Powiatowy Halowy Turniej LZS  w Piłce Nożnej Chłopców dla rocznika 2002-2004 o puchar Starosty Suwalskiego.
Powiatowy halowy turniej LZS  w piłce nożnej chłopców o puchar Starosty Suwalskiego

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Dodano dnia: 2017-11-22

Związek Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów realizuje projekt „Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”.

Informacja z uroczystej gali przyznania nagród dla organizatorów wydarzeń w ramach jubileuszowej 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa

Dodano dnia: 2017-11-22

17 listopada 2017 w Opolu odbyła się uroczysta gala przyznania nagród dla organizatorów wydarzeń w ramach jubileuszowej 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Temat przewodni tegorocznych EDD – „krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.
Informacja z uroczystej gali przyznania nagród dla organizatorów wydarzeń w ramach jubileuszowej 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa

Integracyjny Halowy Turniej LZS w Piłce Nożnej o puchar Starosty Suwalskiego

Dodano dnia: 2017-11-20

17 listopada 2017 r. na hali w Raczkach odbył się Integracyjny Halowy Turniej LZS w Piłce Nożnej im. Dariusza Romatowskiego o puchar Starosty Suwalskiego dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych i osób niepełnosprawnych.
Integracyjny Halowy Turniej LZS w Piłce Nożnej o puchar Starosty Suwalskiego

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki

Dodano dnia: 2017-11-17

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 EURO Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki, ul. Świerkowa 45 lok. 45, 16-400 Suwałki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Zakup i dostawę samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki”.

Informacja o wyborze oferty na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Dodano dnia: 2017-11-09

Informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach została wybrana oferta.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Suwalskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ( ul. Ogrodowa obręb nr 3 m. Suwałki

Dodano dnia: 2017-11-20

Wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Suwalskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nieruchomość z oznaczeniem KW ul. Ogrodowa obręb nr 3 m. Suwałki.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położona w obrębie Dowspuda gmina Raczki

Dodano dnia: 2017-11-20

Zarząd Powiatu w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczona została do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 45/22, na poprawienie warunków jej zagospodarowania: nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca własność Powiatu Suwalskiego, oznaczona nr geod. 93/18 o pow. 0,0333 ha, położona w obrębie Dowspuda gmina Raczki.

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na 2018

Dodano dnia: 2017-11-14

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2018 r.

Dodano dnia: 2017-10-24

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli (...) do komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2018 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano dnia: 2017-09-14

Zarząd Powiatu w Suwałkach zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2018 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Informacja dot. wyników naboru na stanowisko pracy - ds. klasyfikacji, rekultywacji i ochrony gruntów w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dodano dnia: 2017-07-20

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 20 lipca 2017 roku dotycząca przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki na stanowisko pracy: ds. klasyfikacji, rekultywacji i ochrony gruntów w Wydziale  Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy