""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Aktualności

Apel Starosty Suwalskiego sprawie wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Suwałki po trasie przebiegu drogi krajowej nr 8

Starosta Suwalski wraz z Zarządem Powiatu w Suwałkach zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu suwalskiego o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Konsultacje trwają do 17 września br. i dotyczą m.in. drogi ekspresowej Białystok- Augustów.
Apel Starosty Suwalskiego sprawie wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Suwałki po trasie przebiegu drogi krajowej nr 8

82. rocznica sowieckiej napaści na Rzeczpospolitą Polską

Dodano dnia: 2021-09-17

17 września 1939 roku sowieci dokonali zbrojnej napaści na Rzeczpospolitą Polską.
82. rocznica sowieckiej napaści na Rzeczpospolitą Polską

Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w nauce w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

Dodano dnia: 2021-09-17

16 września br. w Zespole Szkół w Dowspudzie Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski wręczył 16 decyzji o udzieleniu stypendium uczniom Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie, osiągającym wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazującym zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej w II semestrze roku szkolnego 2020/2021.
Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w nauce w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UE

Dodano dnia: 2021-09-16

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął specjalną kampanię informacyjną na temat pracy sezonowej na terenie UE.
Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UE

57. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka w Suwałkach i na Suwalszczyźnie

Dodano dnia: 2021-09-14

W dniach 10-12 września 2021 r. w Suwałkach i na Suwalszczyźnie odbyły się 57. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka. Inauguracja uroczystości odbyła się 11 września na Stadionie Lekkoatletycznym im. Jadwigi Olbryś w Suwałkach.
57. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka w Suwałkach i na Suwalszczyźnie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100

Dodano dnia: 2021-09-14

10 września 2021 zakończony został komponent inwestycyjny projektu pn. „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego” , przedmiotem którego była „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100" obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.

Zamówienia publiczne

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki położonej w obrębie Szkocja, gmina Raczki

Dodano dnia: 2021-09-17

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 22.09.2021 r. na sprzedaż działki nr 45/1, położonej w obrębie Szkocja, gmina Raczki.

Ogłoszenie - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raczki, gmina Raczki

Dodano dnia: 2021-09-16

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raczki, gm. Raczki

Zapytanie ofertowe - „Cyfryzacja dokumentów powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Suwałkach”

Dodano dnia: 2021-09-14

Starostwo Powiatowe w Suwałkach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000 zł pn. „Cyfryzacja dokumentów powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Suwałkach”.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Komunikat prasowy Prezesa UOKiK dot. zakupu mieszkania lub domu

Dodano dnia: 2021-09-15

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed nieprawidłowościami z jakimi spotyka się UOKiK w kontekście zakupu mieszkania lub domu.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Potasznia, gmina Suwałki

Dodano dnia: 2021-09-08

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczona została do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (...).

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi (..) na 2022 rok

Dodano dnia: 2021-09-07

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Informacja Starosty Suwalskiego dotycząca przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko pracy: ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dodano dnia: 2021-07-02

INFORMACJA  STAROSTY  SUWALSKIEGO z dnia 2 lipca 2021 roku  dotycząca przeprowadzonego naboru   w Starostwie Powiatowym w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

Informacja Starosty Suwalskiego dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru - dot. ogłoszenia o naborze z dnia 7 czerwca 2021 r.

Dodano dnia: 2021-06-29

Informacja Starosty Suwalskiego dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach - 7 czerwca 2021 r.

Dodano dnia: 2021-06-07

Starosta Suwalski ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy