""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Aktualności

Informacja ARR ARES o naborze do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"

Dodano dnia: 2023-09-22

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S. A w Suwałkach - Lider projektu zintegrowanego „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego (...) informuje o terminie naboru do projektu.
Informacja  ARR ARES o naborze do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"

Umowa na montaż kotłów gazowych w Dowspudzie podpisana

Dodano dnia: 2023-09-21

20 września 2023 Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostę Suwalskiego Witolda Kowalewskiego i Wicestarostę Artura Łuniewskiego, podpisał umowę na montaż kotłów gazowych w budynkach stanowiących mienie Powiatu w Dowspudzie.
Umowa na montaż kotłów gazowych w Dowspudzie podpisana

15 września 2023 premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań inwestycyjnych w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Dodano dnia: 2023-09-15

Ta edycja skierowana była do samorządów, na których terenach funkcjonowały tzw. PGR-y. Są to zwykle obszary niedoinwestowane i zagrożone wykluczeniem. Celem IV edycji Programu jest wyrównanie szans tych regionów. W tym celu do gmin i powiatów trafi 4,5 mld zł na realizację inwestycji, które zdaniem samorządów są kluczowe dla pobudzenia ich rozwoju.
15 września 2023 premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań inwestycyjnych w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

84. rocznica sowieckiej napaści na Polskę

Dodano dnia: 2023-09-15

17 września 1939 roku sowieci dokonali zbrojnej napaści na Rzeczpospolitą Polską.
84. rocznica sowieckiej napaści na Polskę

Podsumowanie Powiatowego Święta Plonów 2023

Dodano dnia: 2023-09-13

Szanowni Państwo, w ramach podsumowania tegorocznego Powiatowego Święta Plonów w Dowspudzie serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, wystawcom, gościom oraz współorganizatorom za obecność i wkład w przebieg i organizację.
Podsumowanie Powiatowego Święta Plonów 2023

Informacja z obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji

Dodano dnia: 2023-09-08

1 września 2023 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.
Informacja z obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Strzelnica w powiecie 2023”

Dodano dnia: 2023-09-14

„Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy – systemu szkolno–treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie Powiatu Suwalskiego dla Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie”.

Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu informatycznego.

Dodano dnia: 2023-08-08

Projekt realizowany w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze 5508/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa zewnętrznej instalacji c.o., wodociągowej i c.w.u. z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową i przebudową pomieszczeń na kotłownie gazowe w budynkach internatu, szkoły i biurowym w Dowspudzie.

Dodano dnia: 2023-08-07

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa zewnętrznej instalacji c.o., wodociągowej i c.w.u. z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową i przebudową pomieszczeń na kotłownie gazowe w budynkach internatu, szkoły i biurowym w Dowspudzie.

+ Aktualizacja z dnia 11.09.2023 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Konkursy

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 15 maja 2023 roku dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru

Dodano dnia: 2023-05-15

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 15 maja 2023 roku dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko pracy: ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Ogłoszenie Starosty Suwalskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

Dodano dnia: 2023-04-25

Starosta Suwalski ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 22 marca 2023 roku dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru

Dodano dnia: 2023-03-22

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 22 marca 2023 roku dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko pracy ds. katastru w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy