Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Powiat Suwalski zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa Miejsca Obsługi Rowerowej, utwardzenie ciągu pieszego oraz nasadzenie zieleni w zespole parkowo – pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie”


Aktualności

Informacja z XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Dodano dnia: 2019-07-19

18 lipca 2019 roku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” i wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym.
Informacja z XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Informacja z obrad VII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Dodano dnia: 2019-07-18

16 lipca 2019 roku o godz. 1400 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady VII sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.
Informacja z obrad VII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne”- 2019

Dodano dnia: 2019-07-18

Jak każdego roku w lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników. Szczególnie ważny jest dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie.
Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne”- 2019

Wigry - śladami historii - 20.07.2019

Dodano dnia: 2019-07-18

20.07.2019 r. o godz. 9.00 rozpocznie się konferencja z przedstawicielami akcji katolickiej Pokamedulski Klasztor w Wigrach.
Wigry - śladami historii - 20.07.2019

XX Jarmark Folkloru- 27-28.07.2019

Dodano dnia: 2019-07-18

Już po raz 20. odbędzie się Suwalski Jarmark Folkloru. Święto regionu, święto Suwalszczyzny, podczas którego nie zabraknie miejscowych wyrobów, lokalnych przysmaków, występów kapel, śpiewaków i gawędziarzy z bliższych i dalszych okolic Suwałk.
XX Jarmark Folkloru- 27-28.07.2019

Regionalne Obchody Święta Policji w Suwałkach

Dodano dnia: 2019-07-15

14 lipca 2019 r. (niedziela), na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach, odbył się uroczysty apel z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.
Regionalne Obchody Święta Policji w Suwałkach

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.. „Budowa Miejsca Obsługi Rowerowej, utwardzenie ciągu pieszego oraz nasadzenie zieleni w zespole parkowo – pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie."

Dodano dnia: 2019-07-03

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Budowa Miejsca Obsługi Rowerowej, utwardzenie ciągu pieszego oraz nasadzenie zieleni w zespole parkowo – pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie”

Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego

Dodano dnia: 2019-07-02

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
Starosta Suwalski odwołuje wyznaczony na dzień 12 lipca 2019 r. na godz. 10.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Skarbu Państwa, położonej w obrębie Filipów, gm. Filipów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1921/2 o pow. 0,6063 ha, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SU1S/00026723/5.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 12.06.2019

Dodano dnia: 2019-06-12

Starostwo Powiatowe w Suwałkach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Cyfryzacja dokumentów powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Suwałkach”

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Budowa Miejsca Obsługi Rowerowej, utwardzenie ciągu pieszego oraz nasadzenie zieleni w zespole parkowo – pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie_”

Dodano dnia: 2019-06-07

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Budowa Miejsca Obsługi Rowerowej, utwardzenie ciągu pieszego oraz nasadzenie zieleni w zespole parkowo – pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie”

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Wiżajny, obręb Wiżajny przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Dodano dnia: 2019-07-03

Działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), za zgodą wyrażoną Zarządzeniem Nr 78/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Starosta Suwalski wykonujący zadanie zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, że:

Już niebawem Gawrych Ruda będzie bezpieczniejsza dla pieszych i turystów

Dodano dnia: 2019-06-04

Najnowsza inwestycja Powiatu Suwalskiego – ścieżka pieszo-rowerowa przy drodze powiatowej w Gawrych Rudzie, weszła w fazę realizacji. Wykonawca inwestycji przeprowadził już pierwsze prace, przygotowujące teren do dalszych działań związanych z powstaniem nowej infrastruktury.
Już niebawem Gawrych Ruda będzie bezpieczniejsza dla pieszych i turystów

Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Suwalskiego z dnia 29 maja 2019

Dodano dnia: 2019-05-30

Starosta Suwalski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Suwalskim.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Informacja dot. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego(...) z 11.02.2019 r.

Dodano dnia: 2019-02-12

Uchwała Nr  X/36/2019 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2019 roku (...).

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 6 lutego 2019 roku

Dodano dnia: 2019-02-06

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 6 lutego 2019 roku dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

II etap konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

Dodano dnia: 2019-01-28

Informacja  Starosty Suwalskiego o przeprowadzeniu II etapu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy