""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Aktualności

Święto Wojska Polskiego - 15 sierpnia

Dodano dnia: 2022-08-12

15 sierpnia przypada Święto Wojska Polskiego, jest to święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku, zwanej też Cudem nad Wisłą.


Święto Wojska Polskiego  -  15 sierpnia

Konferencja prasowa samorządowców w sprawie budowy drogi ekspresowej na trasie drogi nr 8, tj. od Augustowa do Białegostoku.

Dodano dnia: 2022-08-11

Silny głos samorządowców północno wschodniej Polski w sprawie budowy drogi ekspresowej łączącej Augustów z Białymstokiem został wyrażony podczas spotkania na konferencji prasowej, która odbyła się 10 sierpnia 2022 r. w Sztabinie. 39 samorządowców opowiedziało się za przyjęciem do realizacji tzw. wariantu nr 4 planowanej trasy Via Carpatia.
Konferencja prasowa samorządowców w sprawie budowy drogi ekspresowej na trasie drogi nr 8, tj. od Augustowa do Białegostoku.

Zaproszenie na dożynki Powiatu Suwalskiego i Gminy Raczki - "Święto Plonów 2022"

Dodano dnia: 2022-08-08

Powiat Suwalski i Gmina Raczki zapraszają do wzięcia udziału w tradycyjnych obchodach dożynkowych „Święto Plonów 2022”, które odbędą się 4 września 2022 r. w Dowspudzie.

Zaproszenie na dożynki Powiatu Suwalskiego i Gminy Raczki - "Święto Plonów 2022"

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022

Dodano dnia: 2022-08-05

Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) odbędą się w dniach 7-9 października 2022 r. w formule hybrydowej: stacjonarnie oraz on-line.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022

Dożynki Wojewódzkie - Podlaskie Święto Chleba

Dodano dnia: 2022-08-02

14 sierpnia 2022 r. w Ciechanowcu odbędą się Dożynki Wojewódzkie, Podlaskie Święto Chleba
Dożynki Wojewódzkie - Podlaskie Święto Chleba

Materiały informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

Dodano dnia: 2022-08-02

 Materiały informacyjne (plakaty w języku angielskim, ukraińskim) na temat ochrony czasowej udzielanej w Polsce.
Materiały informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Dzierwany, gmina Wiżajny

Dodano dnia: 2022-08-05

Starosta Suwalski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Dzierwany, gmina Wiżajny.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - GKN.272.129.2022 - pn. „Pomiar i wyrównanie wysokościowej osnowy szczegółowej”

Dodano dnia: 2022-08-01

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, działając na podstawie art. 253 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu, którego celem jest udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp, na usługę pn. „Pomiar i wyrównanie wysokościowej osnowy szczegółowej”.

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi - Pomiar i wyrównanie wysokościowej osnowy szczegółowej

Dodano dnia: 2022-07-08

Przedmiotem zamówienia jest pomiar i wyrównanie szczegółowej wysokościowej osnowy (projekt opracowany w 2021 roku, zaewidencjonowany w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym pod numerem P.2012.2021.2242). Projektowana osnowa wysokościowa na terenie powiatu suwalskiego została rozwiązana jako wielowęzłowa sieć ciągów osnowy wysokościowej 3 klasy. Jest nawiązana do 83 reperów 1 i 2 klasy. Sieć składa się z 426 odcinków o łącznej długości linii wynoszącej około 808 km oraz 27 odcinków kontrolnych o łącznej długości 36,57 km. Punkty do pomiaru są zastabilizowane.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych- I Etap

Dodano dnia: 2022-06-14

Przedmiotem zamówienia jest: Dostosowanie internatu do wymogów ochrony p.poż., obejmujące Przebudowę i rozbudowę budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony p.poż i dostępności osób niepełnosprawnych- I Etap” - aktualizacja z dnia 23.06.2022 r.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów dot. sprzedaży wyrobów medycznych na pokazach handlowych

Dodano dnia: 2022-06-08

Zakaz handlu wyrobami medycznymi na pokazach.
26 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974).  Celem ustawy jest dostosowanie przepisów krajowych do wymogów unijnych (...).

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 21 lipca 2022 roku dotycząca przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

Dodano dnia: 2022-07-21

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 21 lipca 2022 roku dotycząca przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki na stanowisko pracy: ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 8 lipca 2022 roku dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru

Dodano dnia: 2022-07-08

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 8 lipca 2022 roku dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Ogłoszenie Starosty Suwalskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

Dodano dnia: 2022-06-21

Starosta Suwalski ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy