""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Aktualności

Dziewięć medali za Zasługi dla Obronności Kraju odebrali rodzice żołnierzy z terenu powiatu suwalskiego.

Dodano dnia: 2024-05-29

W dniu 28 maja, podczas uroczystości zorganizowanych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju" odebrało dziewięć osób mieszkańców powiatu suwalskiego.
Dziewięć medali za Zasługi dla Obronności Kraju odebrali rodzice żołnierzy z terenu powiatu suwalskiego.

Konkurs z wiedzy prawnej „Młodzi Mistrzowie Prawa”

Dodano dnia: 2024-05-22

16 maja 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Suwałkach odbył się Konkurs z wiedzy prawnej „Młodzi Mistrzowie Prawa” zrealizowany przez Fundację Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” pod honorowym patronatem Starosty Suwalskiego, w ramach zadania publicznego Powiatu Suwalskiego
na 2024 r.: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej."
Konkurs z wiedzy prawnej „Młodzi Mistrzowie Prawa”

Odbiór końcowy inwestycji pn. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo

Dodano dnia: 2024-05-22

21 maja 2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 0+010 – 2+010.
Odbiór końcowy inwestycji pn. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo

Odbiór końcowy zadania pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakałarzewo”

Dodano dnia: 2024-05-22

21 maja 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakałarzewo”.
Odbiór końcowy zadania pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakałarzewo”

XIX Koncert Majowej Pieśni Religijnej pt. „Chwalcie łąki umajone”

Dodano dnia: 2024-05-20

18 maja 2024 roku przy krzyżu w Łanowiczach Dużych po raz dziewiętnasty spotkały się zespoły ludowe z naszego powiatu na Koncercie Majowej Pieśni Religijnej pt. „Chwalcie łąki umajone”.

XIX Koncert Majowej Pieśni Religijnej pt. „Chwalcie łąki umajone”

Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja”

Dodano dnia: 2024-05-20

17 maja 2024 r. w Świetlicy Gminnej w Wiżajnach odbył się powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja” pod patronatem Starosty Suwalskiego.
Powiatowy Festiwal Piosenki   Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja”

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.

Zamówienia publiczne

Informacja o unieważnieniu postępowania "Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego (..) na 2024 r."

Dodano dnia: 2024-04-22

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, informuje o unieważnieniu postępowania na zadanie: ,,Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na 2024 r.” (Dz. U. z 2023 r. poz. 714 z późn. zm).

Zaproszenie do złożenia oferty - ,,Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego (...) na 2024 r."

Dodano dnia: 2024-03-28

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego statków lub innych obiektów pływających poprzez wprowadzanie ich do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie ich na parkingu strzeżonym lub zapewnieniu własnego parkingu do czasu uiszczenia opłaty.

Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakałarzewo - Znak: PIR.272.4.2024

Dodano dnia: 2024-03-05

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakałarzewo
Znak: PIR.272.4.2024

Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki - Znak: PIR.272.3.2024

Dodano dnia: 2024-02-19

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki
Znak: PIR.272.3.2024.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Zaproszenie na webinarium dla seniorów i ich opiekunów pn. „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”

Dodano dnia: 2024-05-15

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Komunikat prasowy Prezesa UOKiK dot. nieautoryzowanych transakcji

Dodano dnia: 2024-02-14

Nieautoryzowane transakcje – kolejne wszczęcia Prezesa UOKiK wobec banków.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Ogłoszenie Starosty Suwalskiego z dnia 27 maja 2024 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

Dodano dnia: 2024-05-27

Starosta Suwalski ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Wynik otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2024 r.

Dodano dnia: 2023-11-24

Wynik otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2024 r. "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy