"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
"

Dzierżawa nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na eksploatację kopaliny 

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej powiatu suwalskiego położonej w Raczkach , gm. Raczki z przeznaczeniem pod eksploatację kopaliny.

Nieruchomości na sprzedaż w gminie Raczki

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza przetarg na sprzedaż 17 nieruchomości położonych w gminie Raczki, stanowiących własność powiatu suwalskiego, zlokalizowanych w następujących obrębach geodezyjnych: Dowspuda, Sucha Wieś, Szkocja.

Uchwała Nr CXX/366/2018 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i sporządzenia wykazu.


Aktualności

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu w Suwalkach - Luty 2018

Dodano dnia: 2018-02-16

22.02.2018 r. o godz. 13.30 odbędą się posiedzenia Komisji Finansowej, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu

Mobilny punkt potwierdzający profile zaufane w Przerośli

Dodano dnia: 2018-02-14

Informujemy, iż w najbliższy piątek tj. 16 lutego 2018 r. w godz. 10:00 – 14:00 mobilny punkt potwierdzający profile zaufane funkcjonował będzie w siedzibie Urzędu Gminy Przerośl.
Mobilny punkt potwierdzający profile zaufane w Przerośli

Puchar Dyrektora SPK w rękach najlepszych biegaczy

Dodano dnia: 2018-02-13

W piątek, 9 lutego 2018 r. odbyła się VIII edycja Zimowego Biegu o Puchar Dyrektora SPK pod patronatem Starosty Suwalskiego. W imprezie wystartowały drużyny ze szkół gimnazjalnych z terenu powiatu.
Puchar Dyrektora SPK w rękach najlepszych biegaczy

TOP ZIEMI SUWALSKIEJ - wystawa o północnej Suwalszczyźnie w Białymstoku

Dodano dnia: 2018-02-09

Wczoraj, 8 lutego, w białostockiej Operze i Filharmonii przy siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej odbył się wernisaż wystawy fotograficzna pn. TOP ZIEMI SUWALSKIEJ przygotowanej przez Suwalską Organizację Turystyczną.
TOP ZIEMI SUWALSKIEJ - wystawa o północnej Suwalszczyźnie w Białymstoku

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Dodano dnia: 2018-02-02

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przyznaczeniem na eksploatację kopaliny

Dodano dnia: 2018-02-12

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod eksploatację kopaliny.

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji technicznej

Dodano dnia: 2018-02-08

Starostwo Powiatowe w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej robót, wykonanie których umożliwi spełnianie wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej i zapewni wymaganą długość dojść ewakuacyjnych z budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie, gmina Raczki.

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania, polegającego na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Suwalskiego

Dodano dnia: 2018-02-07

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania, polegającego na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Suwalskiego

Sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej na terenie bazy Powiatowego Zarządu Dróg

Dodano dnia: 2018-01-12

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Ogrodowej.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Wykaz nieruchomości położonych w gminie Raczki, stanowiących własność powiatu suwalskiego przeznaczonych do sprzedaży

Dodano dnia: 2018-02-12

Uchwała Nr CXX/366/2018 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i sporządzenia wykazu.

Uchwała Nr CXVI/352/2017 Zarządu Powiatu w Suwałkach

Dodano dnia: 2017-12-29

z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i sporządzenia wykazu.

Uchwała Nr CXVI/351/2017 Zarządu Powiatu w Suwałkach

Dodano dnia: 2017-12-29

z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Suwalskiego do oddania w najem oraz sporządzenia wykazu

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Konkurs ofert na organizację imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego

Dodano dnia: 2018-02-02

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. pn."ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH NA TERENIE POWIATU SUWALSKIEGO W 2018 ROKU".

Nabór na stanowisko pracy - Geolog powiatowy

Dodano dnia: 2018-02-02

Starosta Suwalski ogłasza nabór na stanowisko pracy – Geolog powiatowy

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych (...)

Dodano dnia: 2018-01-18

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku pn. „Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy