"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, gmina Przerośl - III - wydłużenie terminu składania ofert i wniesienia wadium

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca

Dodano dnia: 2020-02-28

1 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, upamiętniający żołnierzy antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1956.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca

Informacja w sprawie zmian w rejestracji pojazdów

Dodano dnia: 2020-02-28

Starostwo Powiatowe w Suwałkach informuje, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. weszła w życie zmiana do ustawy Prawo o ruchu drogowym dotycząca nakładania kar pieniężnych

Zmarł Leszek Gruchała Wicestarosta Wysokomazowiecki

Dodano dnia: 2020-02-26

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Leszka Gruchały Wicestarosty Powiatu Wysokomazowieckiego, wieloletniego samorządowca.
Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składa
Starosta Suwalski Witold Kowalewski
wraz z Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach
Zmarł Leszek Gruchała Wicestarosta Wysokomazowiecki

Informacja o znakowaniu zabytków

Dodano dnia: 2020-02-26

Zgodnie z zaleceniami podlaskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków zachęcamy do umieszczania na zabytkach znaku informującego o tym, że obiekt ten podlega ochronie, tj. znaku Błękitnej Tarczy "ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM".
Znakiem tym wyróżnia się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków.

Informacja o znakowaniu zabytków

IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie

Dodano dnia: 2020-02-24

21 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie, skierowany do siódmoklasistów i ósmoklasistów z Suwałk i powiatu suwalskiego.
IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie

Spotkanie polsko-litewskiej grupy roboczej ds. współpracy międzyregionalnej

Dodano dnia: 2020-02-20

18 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się posiedzenie polsko-litewskiej grupy roboczej ds. współpracy międzyregionalnej.
Spotkanie polsko-litewskiej grupy roboczej ds. współpracy międzyregionalnej

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, gmina Przerośl (III)

Dodano dnia: 2020-02-27

Pytania i odpowiedzi dotyczące  postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego celem wyłonienia Wykonawcy robót  zadania „Termomodernizacja Domu Dziecka w Pawłówce Nowej, gmina Przerośl”.

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, gmina Przerośl (III) - wydłużenie terminu składania ofert

Dodano dnia: 2020-02-26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP dotyczące modyfikacji SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert z 28.02.2020 r. na 06.03.2020 r. oraz zmiany terminu wniesienia wadium.

Informacja o wyborze Wykonawcy - przebudowa chodnika i dwóch zatoczek parkingowych wraz z wymianą hydrantów

Dodano dnia: 2020-02-21

Informacja o wyborze Wykonawcy robót obejmujących przebudowę  parkingu od wejścia głównego do budynku przy ul. Świerkowej 60 wraz z chodnikiem, wymianą krawężników i obrzeży, na całej długości  wzdłuż  budynku siedziby Starostwa  Powiatowego  oraz wymiany hydrantów zewnętrznych na działce nr 22845/13- 2 sztuki, wyłonionego w ramach „rozeznania cenowego.”

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego..."

Dodano dnia: 2020-02-21

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: ,,Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na 2020 r.” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z późn. zm.)”.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (24-02-2020)

Dodano dnia: 2020-02-24

Zarząd Powiatu w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczona została do oddania w dzierżawę dotychczasowemu  dzierżawcy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomość położona w obrębie Bolcie gm. Wiżajny.

Komunikat Starosty Suwalskiego dot. konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 r.

Dodano dnia: 2019-10-11

Komunikat Starosty Suwalskiego skierowany do organizacji pozarządowych mających zamiar złożyć oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 r.: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.”

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 roku

Dodano dnia: 2020-02-05

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza, że dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu Suwalskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego".

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 r. (...)

Dodano dnia: 2019-12-30

ZARZĄD POWIATU W SUWAŁKACH ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Informacja Starosty Suwalskiego z przeprowadzonego naboru 16 grudnia 2019 r.

Dodano dnia: 2019-12-16

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku dotycząca przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko pracy: administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy