Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Dzierżawa nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na eksploatację kopaliny 

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej powiatu suwalskiego położonej w Raczkach , gm. Raczki z przeznaczeniem pod eksploatację kopaliny.

Nieruchomości na sprzedaż w gminie Raczki

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza wykaz 17 nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, położonych w gminie Raczki, stanowiących własność powiatu suwalskiego, zlokalizowanych w następujących obrębach geodezyjnych: Dowspuda, Sucha Wieś, Szkocja.

Uchwała Nr CXX/366/2018 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i sporządzenia wykazu.


Aktualności

Uwaga! Silny mróz!

Dodano dnia: 2018-02-23

W związku z wystąpieniem silnych mrozów Starosta Suwalski podaje do publicznej wiadomości poradnik dotyczący niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - zalecenia dla ludności opracowany przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Centrum Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Uwaga! Silny mróz!

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu suwalskiego

Dodano dnia: 2018-02-23

Od 1 marca 2018r. w budynku Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy (trwający ponad 3 miesiące) na terenie powiatu suwalskiego. Kwalifikacja potrwa do 14 marca 2018 r.
Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu suwalskiego

II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie

Dodano dnia: 2018-02-23

21 lutego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach zorganizował II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie. Konkurs skierowany do gimnazjalistów i siódmoklasistów z Suwałk i powiatu suwalskiego odbył się pod patronatem Starosty Suwalskiego.
II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim 2018

Dodano dnia: 2018-02-22

Zapraszamy państwa do udziału w konkursie i do ochrony dziedzictwa architektonicznego i kulturowego Podlasia.
Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim 2018

Zaproszenie na zawody o puchary w narciarstwie zjazdowym w Szelmencie

Dodano dnia: 2018-02-22

25 lutego 2018 r. o godz. 10.00 - Powiat Suwalski oraz „WOSiR SZELMENT” Sp. z o.o. zapraszają na stoki Jesionowej Góry na zawody w narciarstwie alpejskim i snowboardzie – pn. „II. Mistrzostwa WOSiR Szelment w Slalomie Gigancie”.
Zaproszenie na zawody o puchary w narciarstwie zjazdowym w Szelmencie

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Powiatu w Suwałkach.

Dodano dnia: 2018-02-16

22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Suwałkach w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.
Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Powiatu w Suwałkach.

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przyznaczeniem na eksploatację kopaliny

Dodano dnia: 2018-02-12

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod eksploatację kopaliny.

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji technicznej

Dodano dnia: 2018-02-08

Starostwo Powiatowe w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej robót, wykonanie których umożliwi spełnianie wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej i zapewni wymaganą długość dojść ewakuacyjnych z budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie, gmina Raczki.

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania, polegającego na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Suwalskiego

Dodano dnia: 2018-02-07

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania, polegającego na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Suwalskiego

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla 19 obrębów z gminy Szypliszki

Dodano dnia: 2018-02-23

Starosta Suwalski zawiadamia, że w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, pokój 21 w terminie 12.03-30.03.2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów z gminy Szypliszki.

Projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla 29 obrębów z gminy Suwałki

Dodano dnia: 2018-02-23

Starosta Suwalski zawiadamia, że w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, pokój 21 w terminie 12.03-30.03.2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów z gminy Suwałki.

Oferta realizacji zadania publicznego Majowe Bieganie nad Rospudą

Dodano dnia: 2018-02-22

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia zadania publicznego pn. "Majowe Bieganie nad Rospudą"

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Informacja dot. przeprowadzonego naboru na stanowisko geologa

Dodano dnia: 2018-02-20

Informacja Starosty Suwalskiego dotycząca przeprowadzonego naboru na stanowisko geologa powiatowego

Konkurs ofert na organizację imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego

Dodano dnia: 2018-02-02

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. pn."ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH NA TERENIE POWIATU SUWALSKIEGO W 2018 ROKU".

Nabór na stanowisko pracy - Geolog powiatowy

Dodano dnia: 2018-02-02

Starosta Suwalski ogłasza nabór na stanowisko pracy – Geolog powiatowy

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy