""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Suwałkach - od 16.10.2020

Starosta Suwalski informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną na terytorium RP, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu suwalskiego urząd od piątku 16 października pracować będzie w trybie wewnętrznym wyłączającym bezpośrednią obsługę interesantów.
Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Suwałkach - od 16.10.2020

Codzienne raporty zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

Codzienne raporty Ministerstwa Zdrowia  o zakażeniach koronawirusem od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych.

Codzienne raporty zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

Powszechny Spis Rolny - konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych

Dodano dnia: 2020-11-24

Główny Urząd Statystyczny realizujący Powszechny Spis Rolny organizuje konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.
Powszechny Spis Rolny - konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych

Dzień Pracownika Socjalnego (21.11.2020)

Dodano dnia: 2020-11-19

W dniu 21 listopada, który jako Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb z obszaru społecznego wsparcia, Wszystkim Państwu składamy najserdeczniejsze życzenia!

Dzień Pracownika Socjalnego (21.11.2020)

XV Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych

Dodano dnia: 2020-11-18

Tegoroczna, XV Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak charakteryzowała się nowoczesną formułą, gdyż przesłuchania z uwzględnieniem podziału na kategorie wiekowe odbyły się wyłącznie online na podstawie nadesłanych przez uczestników nagrań audio-wideo.
XV Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych

Zmiana centrali telefonicznej

Dodano dnia: 2020-11-16

Informujemy, iż w związku ze zmianą centrali telefonicznej z analogowej na cyfrową w dniu dzisiejszym (16 listopada) mogą wystąpić problemy z uzyskaniem połączeń do wydziałów starostwa.

Za powstałe niedogodności przepraszamy

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łanowiczach Dużych gm. Przerośl

Dodano dnia: 2020-11-20

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łanowiczach Dużych gm. Przerośl.

Zaproszenie do składania ofert

Dodano dnia: 2020-11-09

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania, polegającego na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Suwalskiego.

Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 - zbiorcze zestawienie ofert

Dodano dnia: 2020-10-28

Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego - zbiorcze zestawienie ofert.

Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 - sprostowanie omyłki

Dodano dnia: 2020-10-27

Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego - sprostowanie omyłki.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Black Friday, Cyber Monday - nie daj się oszukać

Dodano dnia: 2020-11-24

Nadużycia związane z Black Friday i Cyber Monday.
Co roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymuje skargi dotyczące promocji, wyprzedaży i specjalnych okazji. Stanowią one ok. 10 proc. wszystkich zgłaszanych nieprawidłowości. Z jakimi problemami najczęściej mierzą się konsumenci?

Zarząd Powiatu w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Suwalskiego

Dodano dnia: 2020-11-02

przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2024 roku na rzecz dotychczasowego najemcy

Informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w związku z posadowieniem inii elektroenergetycznej

Dodano dnia: 2020-11-02

Starosta Suwalski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania nieruchomości położonej w obrębie Krzemianka, gmina  Jeleniewo, powiat suwalski, województwo podlaskie, oznaczonej nr geod. 127 o pow. 0,3811 ha i 144/1 o pow. 6,3784 ha, stanowiącej własność nieżyjącego Kazimierza Szostakowskiego s. Kazimierza  i Joanny, księga wieczysta – brak, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja SA w Lublinie na założenie i przeprowadzenie na ww. działkach sieci energetycznej oraz rozbiórce istniejących urządzeń energetycznych na tych działkach.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (...) do komisji konkursowej opiniującej oferty składane na wsparcie realizacji zadania publicznego

Dodano dnia: 2020-10-29

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy