Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Budzisku - dz. 70, dz.68/25

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującemu Powiatowi Suwalskiemu na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Budzisku, gm. Szypliszki wraz z prawem własności budynków i zabudowań znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności - nieruchomość zabudowana z oznaczeniem KW - dz. 68/25 o pow. 0,1671 ha, dz. 70 o pow. 1,5357 ha

Aktualności

Rozpoczęcie działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy

Dodano dnia: 2017-02-23

28 lutego 2017 roku rozpocznie swoją działalność Powiatowa Rada Rynku Pracy.
Rozpoczęcie działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie

Dodano dnia: 2017-02-21

21 lutego odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie zorganizowany przez Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach i objęty patronatem Starosty Suwalskiego.
Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie

Dotacje na rozpoczęcie własnej działaności gospodarczej

Dodano dnia: 2017-02-20

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu „WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”, którego celem jest bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej dla osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Dotacje na rozpoczęcie własnej działaności gospodarczej

VII Międzynarodowy Bieg o Puchar Bieguna Zimna - relacja

Dodano dnia: 2017-02-14

W sobotę, 11 lutego odbyły się zawody w biegach narciarskich o PUCHAR BIEGUNA ZIMNA. W sprzyjającej, zimowej aurze 80 zawodników miało do pokonania trasę o długości 1,5 km. Impreza była objęta patronatem Starosty Suwalskiego.

VII Międzynarodowy Bieg o Puchar Bieguna Zimna - relacja

VII Zimowy Bieg o Puchar Dyrektora SPK roztrzygnięty

Dodano dnia: 2017-02-14

W piątek, 10 lutego 2017 r. w WOSIR Szelment odbył się VII Zimowy Bieg o Puchar Dyrektora SPK pod patronatem Starosty Suwalskiego. Najlepszą drużyną okazał się zespól z Gimnazjum w Wiżajnach.
VII Zimowy Bieg o Puchar Dyrektora SPK roztrzygnięty

Wojska Obrony Terytorialnej - Informacja ze spotkania

Dodano dnia: 2017-02-09

W dniu 8 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Suwałkach odbyło się spotkanie z udziałem dowódcy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku Panem płk Sławomirem Kocanowskim.
Wojska Obrony Terytorialnej - Informacja ze spotkania

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Wybór oferty w wyniku zapytania ofertowego - dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego w Dowspudzie

Dodano dnia: 2017-02-01

Powiat Suwalski informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego  mającego na celu  udzielenie zamówienia publicznego, bez  obowiązku stosowania ustawy  z dnia  29.01.2004 roku, Prawo zamówień publicznych, przedmiotem którego jest wykonanie dokumentacji technicznej boiska  wielofunkcyjnego  o planowanych wymiarach 32x44m  wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, i monitoringiem oraz zagospodarowaniem terenu i projektem zieleni, dokonał wyboru  Projektanta.

Sprzedaż agregatu prądotwórczego

Dodano dnia: 2017-01-27

Zarząd Powiatu w Suwałkach zaprasza do wzięcia udziału w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego w postaci agregatu prądotwórczego model P50E PERKINS, rok produkcji 1995.

Sprzedaż nieruchomości w Budzisku - dz. 70, dz.68/25

Dodano dnia: 2017-01-23

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującemu Powiatowi Suwalskiemu na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki wraz z prawem własności budynków i zabudowań znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności - nieruchomość zabudowana z oznaczeniem KW - dz. 68/25 o pow. 0,1671 ha, dz. 70 o pow. 1,5357 ha

Sprzedaż nieruchomości w Budzisku - dz. 68/27

Dodano dnia: 2017-01-23

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki wraz z prawem własności budynków i zabudowań znajdujących się na tych nieruchomościach, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali obrębów w gminie Szypliszki

Dodano dnia: 2016-12-21

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali obrębów: Adamowizna, Deksznie, Dębowo, Fornetka, Głęboki Rów, Grauże Stare, Grauże Nowe, Klonorejść, Lipniak, Lipina, Polule, Podwojponie, Romaniuki, Wesołowo, Wiatrołuża Druga, Wojponie, Wygorzel, Zaboryszki, Żyrwiny położonych w gminie Szypliszki oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją.

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali obrębów w gminie Suwałki

Dodano dnia: 2016-12-21

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali obrębów: Białe, Bobrowisko, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Dubowo Drugie, Dubowo Pierwsze, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Kuków, Kuków-Folwark, Niemcowizna, Poddubówek, Potasznia, Osowa, Przebród, Turówka Nowa, Turówka Stara, Taciewo, Trzciane, Wasilczyki, Wiatrołuża Pierwsza, Wychodne, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Zielone Królewskie, Żyliny położonych w gminie Suwałki oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją

Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Dodano dnia: 2016-12-08

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Wynik konkursu ofert na na organizację imprez sportowych w powiecie

Dodano dnia: 2017-02-16

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego pn.„Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego w 2017 roku”.

Konkurs ofert na na organizację imprez sportowych w powiecie

Dodano dnia: 2017-01-13

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn."ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH NA TERENIE POWIATU SUWALSKIEGO W 2017 ROKU".

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy