Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Dzierżawa nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na eksploatację kopaliny 

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej powiatu suwalskiego położonej w Raczkach , gm. Raczki z przeznaczeniem pod eksploatację kopaliny.

Nieruchomości na sprzedaż w gminie Raczki

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza wykaz 17 nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, położonych w gminie Raczki, stanowiących własność powiatu suwalskiego, zlokalizowanych w następujących obrębach geodezyjnych: Dowspuda, Sucha Wieś, Szkocja.

Uchwała Nr CXX/366/2018 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i sporządzenia wykazu.


Aktualności

Nowy projekt infrastrukturalny Powiatu Suwalskiego

Dodano dnia: 2018-03-19

19 marca 2018 władze Powiatu Suwalskiego podpisały w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ”Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” umowę z Województwem Podlaskim o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigierskiej krainy siei" w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
fot. lgr-pojezierze.eu

Odbyła się XVI edycja koncertu pieśni wielkopostnych

Dodano dnia: 2018-03-19

18 marca 2018 r. w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego – słynącej z obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Kaletniku odbył się koncert pieśni wielkopostnych pn. Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej Suwalszczyzny, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach wspólnie ze Świetlicą Gminną w Szypliszkach oraz Parafią w Kaletniku.
Odbyła się XVI edycja koncertu pieśni wielkopostnych

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 13 marca 2018 r.

Dodano dnia: 2018-03-16

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 13 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o terminie dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Zaproszenie na otwarcie wystawy „Top Ziemi Suwalskiej”

Dodano dnia: 2018-03-15

Na najbliższy piątek - 16 marca 2018 r. - Powiat Suwalski oraz współorganizatorzy wydarzenia Suwalska Organizacja Turystyczna i suwalski Hotel LOFT***, a także Gmina Suwałki, zapraszają na otwarcie wystawy pt. „Top Ziemi Suwalskiej”.
Zaproszenie na otwarcie wystawy „Top Ziemi Suwalskiej”

Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej Suwalszczyzny w Kaletniku

Dodano dnia: 2018-03-14

Prezentacja pieśni o Męce Pańskiej odbędzie się w kościele parafialnym w Kaletniku 18 marca 2018 r., podczas Mszy Świętych o godz. 9.00 i 12.00 oraz na pół godz. przed i pół godz. po każdej Mszy Św. 
Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej Suwalszczyzny w Kaletniku

Uwaga ! Ochronne szczepienia lisów!

Dodano dnia: 2018-03-13

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w terminie: od 20 marca do 27 marca 2018 r. na całym obszarze województwa podlaskiego, będą prowadzone ochronne szczepienia wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie.
Uwaga ! Ochronne szczepienia lisów!

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodano dnia: 2018-03-13

Starosta Suwalski informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania, polegającego na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Suwalskiego w wyznaczonym terminie tj. do dnia 12 marca 2018 r. do godziny 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przyznaczeniem na eksploatację kopaliny

Dodano dnia: 2018-02-12

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod eksploatację kopaliny.

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji technicznej

Dodano dnia: 2018-02-08

Starostwo Powiatowe w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej robót, wykonanie których umożliwi spełnianie wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej i zapewni wymaganą długość dojść ewakuacyjnych z budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie, gmina Raczki.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Uchwała Nr CXXIV/378/2018 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 19 marca 2018 r.

Dodano dnia: 2018-03-19

Uchwała Nr CXXIV/378/2018 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla 19 obrębów z gminy Szypliszki

Dodano dnia: 2018-02-23

Starosta Suwalski zawiadamia, że w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, pokój 21 w terminie 12.03-30.03.2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów z gminy Szypliszki.

Projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla 29 obrębów z gminy Suwałki

Dodano dnia: 2018-02-23

Starosta Suwalski zawiadamia, że w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, pokój 21 w terminie 12.03-30.03.2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów z gminy Suwałki.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Informacja dot. przeprowadzonego naboru na stanowisko geologa

Dodano dnia: 2018-02-20

Informacja Starosty Suwalskiego dotycząca przeprowadzonego naboru na stanowisko geologa powiatowego

Konkurs ofert na organizację imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego

Dodano dnia: 2018-02-02

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. pn."ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH NA TERENIE POWIATU SUWALSKIEGO W 2018 ROKU".

Nabór na stanowisko pracy - Geolog powiatowy

Dodano dnia: 2018-02-02

Starosta Suwalski ogłasza nabór na stanowisko pracy – Geolog powiatowy

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy