""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Suwałkach - od 16.10.2020

Starosta Suwalski informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną na terytorium RP, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu suwalskiego urząd od piątku 16 października pracować będzie w trybie wewnętrznym wyłączającym bezpośrednią obsługę interesantów.
Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Suwałkach - od 16.10.2020

Codzienne raporty zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

Codzienne raporty Ministerstwa Zdrowia  o zakażeniach koronawirusem od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych.

Codzienne raporty zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

Nowe nabory wniosków w „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupie Działania

Dodano dnia: 2021-01-11

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Nowe nabory wniosków w „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupie Działania

Błędy w identyfikatorach - kampania informacyjna KAS

Dodano dnia: 2021-01-04

Ruszyła kampania informacyjna prowadzona przez Ministerstwo Finansów, realizowana w naszym województwie przez podlaską Administrację Skarbową. Kampania dotyczy obowiązku poprawnego uzupełniania NIP/PESEL podatników w formularzach PIT przekazywanych do urzędu skarbowego.
Błędy w identyfikatorach - kampania informacyjna KAS

Realizacja Tarczy Antykryzysowej w powiecie suwalskim i mieście Suwałki - 31 grudnia 2020 r.

Dodano dnia: 2021-01-04

Starosta suwalski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 do 31.12.2020 r. udzielił pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w kwocie 36 056 628,20 zł
Realizacja Tarczy Antykryzysowej w powiecie suwalskim i mieście Suwałki - 31 grudnia 2020 r.

Ukończono budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

Dodano dnia: 2020-12-30

W dniu 18 grudnia 2020 r. zakończyły się roboty budowlane związane z instalacją urządzenia oczyszczalni ścieków, która jest niezbędna do prowadzonej działalności.
Ukończono budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 - zawiadomienie o wyborze oferty

Dodano dnia: 2020-12-03

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi  w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego” - - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja Starosty Suwalskiego dot. zapytania ofertowego z dnia 9.11.2020 r.

Dodano dnia: 2020-11-30

Informacja dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania polegającego na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Suwalskiego.

Ogłoszenie - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łanowiczach Dużych gm. Przerośl

Dodano dnia: 2020-11-20

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łanowiczach Dużych gm. Przerośl.

Zaproszenie do składania ofert

Dodano dnia: 2020-11-09

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania, polegającego na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Suwalskiego.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodano dnia: 2021-01-15

Na wniosek PGE Dystrybucja SA w Lublinie zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Krzemianka, gmina Jeleniewo, powiat suwalski, województwo podlaskie, oznaczonej  jako działki ewidencyjne nr: 127 o pow. 0,3811 ha i 144/1 o pow. 6,3784 ha, księga wieczysta – brak danych,  do których jako samoistny posiadacz figuruje  Szostakowski Kazimierz (nie żyje).

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w obrębie Bolcie gm. Wiżajny

Dodano dnia: 2020-12-22

Zarząd Powiatu w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczona została do oddania w dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomość położona w obrębie Bolcie gm. Wiżajny.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dodano dnia: 2020-12-18

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach - 9 grudnia 2020 r.

Dodano dnia: 2020-12-10

Starosta Suwalski ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. katastru w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy