""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Aktualności

Webinar informacyjny na temat dotacji dla rolnictwa

Dodano dnia: 2023-01-27

Zapraszają:
Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Henryk Kowalczyk
oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Jarosław Zieliński
Webinar informacyjny na temat dotacji dla rolnictwa

Starosta Suwalski na Narodowych obchodach wybuchu Powstania Styczniowego w Cytadeli Warszawskiej

Dodano dnia: 2023-01-25

Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy Starosta Suwalski Witold Kowalewski wziął udział w uroczystych obchodach 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Starosta Suwalski na Narodowych obchodach wybuchu Powstania Styczniowego w Cytadeli Warszawskiej

DAWNA OJCZYZNO MOJA

Dodano dnia: 2023-01-24

Serdecznie zapraszamy na Spektakl na podstawie tradycyjnych polskich kolęd I. ”Beniowskiego” J. Słowackiego, który odbędzie się 25.01.2023 r. godz.17.30 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, ul. Muzyczna 1.  Wstęp Wolny!
DAWNA OJCZYZNO MOJA

Podsumowanie pracy Wydziału Architektury i Budownictwa w 2022 r.

Dodano dnia: 2023-01-17

Podsumowanie pracy Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach w 2022 r. pod względem: wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanych zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz otrzymanych zgłoszeń budowy na terenie powiatu suwalskiego.
Podsumowanie pracy Wydziału Architektury i Budownictwa w 2022 r.

Podsumowanie pracy Wydziału Komunikacji w 2022 r.

Dodano dnia: 2023-01-11

Podsumowanie pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach w 2022 r. pod względem liczby zarejestrowanych pojazdów oraz wydanych uprawnień.
Podsumowanie pracy Wydziału Komunikacji w 2022 r.

Ogólnopolska kampania społeczna promująca dostęp do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji prawnej

Dodano dnia: 2023-01-09

Animowany spot edukacyjno–promocyjny dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.
Ogólnopolska kampania społeczna promująca dostęp do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji prawnej

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane: Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl

Dodano dnia: 2023-01-12

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. Modernizacja - przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl.

+ aktualizacja z dnia 30.01.2023 r. - informacja o unieważnieniu postępowania
+ aktualizacja z dnia 27.01.2023 r. - pytania i odpowiedzi
+ aktualizacja z dnia 25.01.2023 r. - pytania i odpowiedzi,
                                                             - wydłużenie terminu na składanie ofert.
+ aktualizacja z dnia 24.01.2023 r. - pytania i odpowiedzi
+ aktualizacja z dnia 19.01.2023 r. - pytania i odpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 - aktualizacja 9.01.2023

Dodano dnia: 2023-01-09

"Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Powiatu Suwalskiego", jakie zamierza przeprowadzić w 2023 roku Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Opracowanie graficzne, skład i druk publikacji w ramach projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” współfinansowanego ze środków UE

Dodano dnia: 2022-10-27

+ aktualizacja z dnia 09.11.2022 r. - informacja z wyboru oferty
+ aktualizacja z dnia 07.11.2022 r. - informacja z otwarcia ofert
+ aktualizacja z dnia 03.11.2022 r.
+ aktualizacja z dnia 31.10.2022 r.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na 2023 rok”

Dodano dnia: 2023-01-19

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Dodano dnia: 2023-01-09

Informacje nt. Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE oraz Systemie Zastrzegania Kart płatniczych.

Zmiany w prawach konsumenta od 1 stycznia 2023 r.

Dodano dnia: 2023-01-03

Zmiany ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustawach wynikają z implementacji trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej oraz Cyfrowej.
Celem tych zmian jest w szczególności dostosowanie przepisów chroniących konsumentów do dynamicznie postępującej cyfryzacji gospodarki.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza, że dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2023 r.

Dodano dnia: 2022-12-08

"Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach

Dodano dnia: 2022-11-15

w sprawie naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Zarząd Powiatu w Suwałach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2023 r.:

Dodano dnia: 2022-11-10

„Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej” lub „Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.”

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy