Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Aktualności

XVII Suwalski Jarmark Folkoru

Dodano dnia: 2016-07-25

24 lipca w parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach odbył się XVII Suwalski Jarmark Folkloru. W tegorocznej imprezie, cyklicznie organizowanej przez samorząd miasta Suwałki, wśród kilkudziesięciu wystawców prezentujących i sprzedających jadło regionalne i rękodzieło swoje najciekawsze wyroby promowały gminy z powiatu suwalskiego oraz powiat suwalski.

XVII Suwalski Jarmark Folkoru

71 rocznica Obławy Augustowskiej

Dodano dnia: 2016-07-19

W niedzielę 17  lipca w Gibach odbyły się obchody 71. rocznicy Obławy Augustowskiej. Udział w uczczeniu pamięci Ofiar "małego Katynia" wzięli Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Mackiewicz i Wicestarosta Suwalski Witold Kowalewski.

71 rocznica Obławy Augustowskiej

Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” - 2016

Dodano dnia: 2016-07-14

Jak każdego roku pod koniec lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników. Szczególnie ważny jest dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie.

Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” - 2016

35- lecie działalności Zespołu Folklorystycznego " Pogranicze"

Dodano dnia: 2016-07-12

10 lipca 2016 r. na terenie boiska szkolnego w Becejłach swój jubileusz 35- lecia działalności świętował Zespół Folklorystyczny „Pogranicze” z Szypliszk.

35- lecie działalności Zespołu Folklorystycznego " Pogranicze"

Starostwo Powiatowe w Suwałkach informuje, że Powiatowe Święto Plonów nie będzie w tym roku organizowane

Dodano dnia: 2016-07-12

Starostwo Powiatowe w Suwałkach informuje, że Powiatowe Święto Plonów nie będzie w tym roku organizowane. Podczas tegorocznych uroczystości dożynkowych z uwagi na ich sakralny charakter, nie przewiduje się organizacji komercyjnych wystaw ani handlu.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach informuje, że Powiatowe Święto Plonów nie będzie w tym roku organizowane

Podlaska AgroLiga 2016

Dodano dnia: 2016-07-08

W dniu 7 lipca 2016 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkiego etapu Podlaskiej AgroLigi 2016.

Podlaska AgroLiga 2016

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Zapytanie o cenę

Dodano dnia: 2016-07-20

Zapytanie o cenę na holowanie pojazdów z dróg terenu powiatu i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Sprzedaż składników budowlanych do rozbiórki w Budzisku - przetarg ustny nieograniczony

Dodano dnia: 2016-07-14

Zarząd Powiatu w Suwałkach zaprasza do udziału w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż składników budowlanych do rozbiórki, znajdujących się w Budzisku (teren po byłym międzynarodowym przejściu granicznym) gm. Szypliszki, stanowiących wiatę wraz z pawilonami, rampami i pomostami.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł

Dodano dnia: 2016-07-12

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) – ogłoszenie o zamówieniu nr 98775-2016.

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego - pon.

Dodano dnia: 2016-07-08

Powiat Suwalski zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej w ramach prowadzonego rozeznania cenowego na wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Decyzje o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości nr geod.: 48 obręb Słupie, 33 obręb Konopki i 44 obręb Sokołowo gm. Bakałarzewo

Dodano dnia: 2016-07-04

Decyzje o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości nr geod.: 48 obręb Słupie, 33 obręb Konopki i 44 obręb Sokołowo gm. Bakałarzewo o nieuregulowanym stanie prawnym – w związku z założeniem i przeprowadzeniem dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Granica RP.

Zawiadomienia i decyzje o odszkodowaniu za szkody powstałe na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodano dnia: 2016-06-13

Zawiadomienia dot. wydania decyzji administracyjnych o odszkodowaniu za szkody powstałe na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym  położonych w gminie Bakałarzewo oraz decyzji o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomościach w gm. Bakałarzewo o nieuregulowanym stanie prawnym - w związku z złożeniem i przeprowadzeniem dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kv Ełk - Granica RP.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Protokół z rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dodano dnia: 2016-02-29

Protokół z rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert

Dodano dnia: 2016-01-22

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Suwałkach o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego w 2016 r.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy