""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Aktualności

Komunikat dotyczący obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Interesantów oraz pracowników urzędu informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Suwałkach obsługiwane są wyłącznie pojedyncze osoby. W Wydziale Komunikacji jednocześnie może przebywać maksymalnie 4 interesantów (w tym pokój 8 – 2 osoby; pokój 10 – 2 osoby).
Komunikat dotyczący obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie - odwołana

Dodano dnia: 2020-05-21

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w trosce o zdrowie wystawców, odwiedzających i pracowników, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pozostałymi związkami hodowców zwierząt, podjął decyzję o odwołaniu XXVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym.
XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie - odwołana

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Dodano dnia: 2020-05-20

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

16 maja 2020 r. Straż Graniczna obchodzi swoje święto

Dodano dnia: 2020-05-15

Straż Graniczna została powołana ustawą z dnia 12 października 1990 r., natomiast rozpoczęła funkcjonowanie 16 maja 1991. To już 29 rocznica tej formacji w ochronie polskich granic. W związku z tegorocznym świętem Rada i Zarząd Powiatu w Suwałkach, składają podziękowania za pełnioną służbę.
16 maja 2020 r. Straż Graniczna obchodzi swoje święto

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Supienie, gm. Filipów

Dodano dnia: 2020-05-22

Ogłoszenie - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Supienie, gm. Filipów.

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, gmina Przerośl (IV) zbiorcze zestawienie ofert

Dodano dnia: 2020-05-11

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, gmina Przerośl (IV) zbiorcze zestawienie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym mającym na celu dokonanie wyboru wykonawcy zadania: "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce", w terminie do 11 maja 2020 r. do godz. 10:00.

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, gmina Przerośl (IV) - wyjaśnienia z dnia 2020-05-08

Dodano dnia: 2020-05-08

Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 15 i opisu Projektu Budowlanego branży sanitarnej, dotyczących postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja  budynku Domu Dziecka w Nowej  Pawłówce, gmina Przerośl, Powiat Suwalski.

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, gmina Przerośl (IV) - wyjaśnienia z dnia 2020-05-07

Dodano dnia: 2020-05-07

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 4 wraz z przesłaniem obliczeń  i Pytanie nr 17  oraz  odpowiedz  na pytanie nr  17  dotyczące przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja  budynku Domu Dziecka w Nowej  Pawłówce, gmina Przerośl, Powiat Suwalski - postępowanie znak: PIR.042.1.3.2019


Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Ogłoszenie Starosty Suwalskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodano dnia: 2020-05-22

Starosta Suwalskie informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania nieruchomości położonej w obrębie i gminie  Raczki, powiat suwalski, województwo podlaskie, oznaczonej nr geod. 222/10 o pow. 1,2566 ha, stanowiącej własność nieżyjącego Adama Dąbrowskiego s. Wacława i Wandy, księga wieczysta SU1S/00020488/3, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów na posadowienie na ww. nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego – tj. gazociągu średniego ciśnienia PE DN40.

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów z dnia 08.05.2020 r.

Dodano dnia: 2020-05-08

System poradnictwa konsumenckiego w Polsce.

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów z dnia 28.04.2020 r.

Dodano dnia: 2020-04-28

ANEKSY DO WAKACJI KREDYTOWYCH – STANOWISKO PREZESA UOKiK
• Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał stanowisko dotyczące aneksów do tzw. wakacji kredytowych.
• Zdaniem Prezesa UOKiK, niezasadne jest zawieranie postanowień dotyczących potwierdzenia salda zadłużenia w aneksach lub wnioskach o odroczenie spłaty rat kredytów.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach - 08 maja 2020 r.

Dodano dnia: 2020-05-11

Starosta Suwalski ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. rachuby płac i rozliczeń finansowych w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 roku

Dodano dnia: 2020-02-05

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza, że dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu Suwalskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego".

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 r. (...)

Dodano dnia: 2019-12-30

ZARZĄD POWIATU W SUWAŁKACH ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy