""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Aktualności

81. rocznica sowieckiej napaści na Rzeczpospolitą Polską

Dodano dnia: 2020-09-16

17 września 1939 roku był dniem sowieckiej napaści na Rzeczpospolitą Polską. Atak ten, niezależnie od jego prymitywnej otoczki propagandowej był aktem agresji i pierwszym krokiem w realizacji postanowień tajnego niemiecko - sowieckiego protokołu z 23 sierpnia 1939 r. nazywanego dziś powszechnie paktem Ribbentrop-Mołotow.


81. rocznica sowieckiej napaści na Rzeczpospolitą Polską

II kolejka VIII Powiatowej Ligi LZS w piłce nożnej mężczyzn

Dodano dnia: 2020-09-15

13 września 2020r. na boisku ORLIK w Bakałarzewie odbyła się II kolejka VIII Powiatowej Ligi LZS w piłce nożnej mężczyzn o puchar Starosty Suwalskiego.
W lidze udział bierze siedem drużyn z terenu powiatu suwalskiego.
II kolejka VIII Powiatowej Ligi LZS w piłce nożnej mężczyzn

Zakończono remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły

Dodano dnia: 2020-09-11

11  września 2020 r. dokonano odbioru technicznego wyremontowanego odcinka ww. drogi powiatowej o długości 3,600 km.
Zakończono  remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Dodano dnia: 2020-09-09

Powiat Suwalski finalizuje już działania w ramach rządowego Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach - 18 września 2020 r.

Dodano dnia: 2020-09-09

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach - 18 września 2020 r.

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

Dodano dnia: 2020-08-12

Wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Suwalskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu, ul. Ogrodowa obręb nr 3, m. Suwałki.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowiania z dnia 15 lipca 2020 r.

Dodano dnia: 2020-07-29

Starostwo Powiatowe w Suwałkach zawiadamia o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro pn. „Inwentaryzacja osnowy wysokościowej na obszarze powiatu suwalskiego”.

Ogłoszenie - czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Supienie, gm. Filipów

Dodano dnia: 2020-07-24

Ogłoszenie - czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Supienie, gm. Filipów

Zapytanie ofertowe - realizacja zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro pn. „Inwentaryzacja osnowy wysokościowej na obszarze powiatu suwalskiego”

Dodano dnia: 2020-07-15

Starostwo Powiatowe w Suwałkach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro pn. Inwentaryzacja osnowy wysokościowej na obszarze powiatu suwalskiego.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Informacja o zajęciu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodano dnia: 2020-09-04

Decyzja na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - w związku z posadowieniem gazociągu średniego ciśnienia PE DN40. Nieruchomość położona w obrębie Raczki, gmina Raczki, powiat suwalski, województwo podlaskie, działka nr geod. 222/10.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi (..) na 2021 rok

Dodano dnia: 2020-09-04

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Informacja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodano dnia: 2020-09-03

Informacja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - w związku z posadowieniem gazociągu średniego ciśnienia PE DN40 na działce nr geod. 222/10 (obręb Raczki, gmina Raczki, powiat suwalski, woj. podlaskie).

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Informacja Starosty Suwalskiego z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: ds. księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości

Dodano dnia: 2020-07-09

Informacja Starosty Suwalskiego z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: ds. księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości w Wydziale Finansowo-Budżetowym.

Informacja Starosty Suwalskiego z przeprowadzonego naboru - dot. naboru z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dodano dnia: 2020-07-06

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 6 lipca 2020 r. dot. przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: ds. księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości w Wydziale Finansowo-Budżetowym.

Informacja Starosty Suwalskiego dot. sposobu przeprowadzenia II etapu naboru - dot. naboru z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dodano dnia: 2020-06-30

Informacja Starosty Suwalskiego dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko pracy: ds. księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości w Wydziale Finansowo-Budżetowym.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy