"""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
"""

Sprzedaż nieruchomości
w m. Dowspuda.

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Dowspuda, gm. Raczki.

Aktualności

Akcja Masz Głos

Dodano dnia: 2016-08-31

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza mieszkańców i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne do udziału w inicjatywie na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi - w akcji Masz Głos.

Akcja Masz Głos

Infolinia ASF

Dodano dnia: 2016-08-31

Z dniem 30.08.2016 r. w województwie podlaskim została uruchomiona infolinia związana z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Rolnicy będą mogli pozyskać  lub przekazać informacje dotyczące posiadanych zwierząt w gospodarstwie, potrzebie przygotowania do odbioru zwierząt z gospodarstwa oraz innych zagadnieniach, które powinny być przekazane do jednostek weterynaryjnych lub władz centralnych celem szybkiego podjęcia działań.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Dodano dnia: 2016-08-31

1 września, w rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej ogarniamy naszą pamięcią i refleksją to jedno z najstraszliwszych doświadczeń w historii ludzkości.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Dzień Solidarności i Wolności

Dodano dnia: 2016-08-31

31 sierpnia to Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzone w rocznicę podpisania w Gdańsku porozumień sierpniowych.

Dzień Solidarności i Wolności

30 - lecie zespołu Jezioranki

Dodano dnia: 2016-08-30

28 sierpnia 2016 r., podczas dożynek parafialno - gminnych w Wiżajnach jubileusz 30-lecia działalności świętował zespół śpiewaczy Jezioranki, działający pod patronatem Świetlicy Gminnej w Wiżajnach.

30 - lecie zespołu Jezioranki

Spotkanie nt. Konkursu FIO 2017

Dodano dnia: 2016-08-29

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego, na spotkanie w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia: 2016-08-16

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości w Dowspudzie

Dodano dnia: 2016-08-08

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Dowspuda, gm. Raczki.

Informacja o wyborze oferty

Dodano dnia: 2016-08-05

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg terenu Powiatu Suwalskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
 

Wyniki przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu

Dodano dnia: 2016-07-28

Wyniki przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 1.600.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Suwalskiego na 2016 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Decyzje o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości nr geod.: 48 obręb Słupie, 33 obręb Konopki i 44 obręb Sokołowo gm. Bakałarzewo

Dodano dnia: 2016-07-04

Decyzje o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości nr geod.: 48 obręb Słupie, 33 obręb Konopki i 44 obręb Sokołowo gm. Bakałarzewo o nieuregulowanym stanie prawnym – w związku z założeniem i przeprowadzeniem dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Granica RP.

Zawiadomienia i decyzje o odszkodowaniu za szkody powstałe na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodano dnia: 2016-06-13

Zawiadomienia dot. wydania decyzji administracyjnych o odszkodowaniu za szkody powstałe na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym  położonych w gminie Bakałarzewo oraz decyzji o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomościach w gm. Bakałarzewo o nieuregulowanym stanie prawnym - w związku z złożeniem i przeprowadzeniem dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kv Ełk - Granica RP.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Protokół z rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dodano dnia: 2016-02-29

Protokół z rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert

Dodano dnia: 2016-01-22

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Suwałkach o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego w 2016 r.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy