Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Sprzedaż złoża kruszywa - drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raczki, gm. Raczki

Zarząd Powiatu Suwalskiego ogłasza Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raczki, gm. RaczkiAktualności

90-lecie działalności OSP Płociczno

Dodano dnia: 2017-10-16

14 października 2017 r. odbyły się jubileuszowe, uroczyste obchody 90-lecia działalności OSP Płociczno.
90-lecie działalności OSP Płociczno

Dzień Edukacji Narodowej - święto Pedagogów i wszystkich Pracowników Oświaty

Dodano dnia: 2017-10-12

Dzień Edukacji Narodowej - święto Pedagogów i wszystkich Pracowników Oświaty - to doskonała okazja dla podkreślenia Państwa ogromnych starań na rzecz dobrego wykształcenia i wychowania młodych pokoleń.
Dzień Edukacji Narodowej - święto Pedagogów i wszystkich Pracowników Oświaty

Jesienne Zawody Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych 2017

Dodano dnia: 2017-10-12

11 października 2017 r. na trasach położonych przy Zespole Szkół w Dowspudzie odbyły się Jesienne Zawody Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych.
Jesienne Zawody Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych 2017

Pomoc prawna w Powiecie Suwalskim

Dodano dnia: 2017-10-12

Starosta Suwalski przypomina, iż od dnia 4 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Suwalskiego funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
logo nieodpłatnej pomocy prawnej

Zakończyła się V Powiatowa Liga LZS w piłce nożnej o puchar Starosty Suwalskiego

Dodano dnia: 2017-10-09

8 października 2017 r. na boisku ORLIK w Bakałarzewie zakończyła się V Powiatowa Liga LZS w piłce nożnej o puchar Starosty Suwalskiego.
Zakończyła się V Powiatowa Liga LZS w piłce nożnej o puchar Starosty Suwalskiego

I Cyklu koncertów kameralnych - Nowe inspiracje 2017 - III Koncert Kameralny Koncert Papieski - Laudate Dominum

Dodano dnia: 2017-10-09

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w proponowanych wydarzeniach artystyczno - edukacyjnych, które służą wzbogaceniu oferty kulturalnej miasta i regionu w obszarze muzycznej sztuki wysokiej.
I Cyklu koncertów kameralnych - Nowe inspiracje 2017 - III Koncert Kameralny Koncert Papieski - Laudate Dominum

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Powiat Suwalski. Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Dodano dnia: 2017-10-18

Powiat Suwalski ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Zaproszenie do składania oferty na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Dodano dnia: 2017-10-17

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suwałkach w latach 2017 – 2020.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Płociczno-Tartak, gm. Suwałki

Dodano dnia: 2017-10-06

Starosta Suwalski ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Płociczno-Tartak, gm. Suwałki.

Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raczki, gm. Raczki

Dodano dnia: 2017-10-06

Zarząd Powiatu Suwalskiego ogłasza Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raczki, gm. Raczki

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Skarbu Państwa, położonych w gminie Suwałki, w obrębie Kuków, przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców

Dodano dnia: 2017-08-02

Zarządzenie  Nr 32/2017 Starosty Suwalskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie.

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Skarbu Państwa, położonych w gminie Suwałki, w obrębie Płociczno - Tartak, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Dodano dnia: 2017-08-02

Zarządzenie  nr 31/2017 Starosty Suwalskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli (...) do komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2018 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano dnia: 2017-09-14

Zarząd Powiatu w Suwałkach zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2018 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Informacja dot. wyników naboru na stanowisko pracy - ds. klasyfikacji, rekultywacji i ochrony gruntów w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dodano dnia: 2017-07-20

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 20 lipca 2017 roku dotycząca przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki na stanowisko pracy: ds. klasyfikacji, rekultywacji i ochrony gruntów w Wydziale  Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Informacja dot. II etapu naboru na stanowisko pracy - ds. klasyfikacji, rekultywacji i ochrony gruntów

Dodano dnia: 2017-07-17

Informacja dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko pracy ds. klasyfikacji, rekultywacji i ochrony gruntów w Wydziale  Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy