""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Suwałkach - od 16.10.2020

Starosta Suwalski informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną na terytorium RP, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu suwalskiego urząd od piątku 16 października pracować będzie w trybie wewnętrznym wyłączającym bezpośrednią obsługę interesantów.
Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Suwałkach - od 16.10.2020

Kolejna droga powiatowa przebudowana

Dodano dnia: 2020-10-30

W dniu 30 października br. dokonano odbioru technicznego drogi powiatowej Nr 1140B Wołownia – Suchodoły.
Kolejna droga powiatowa przebudowana

Zakończono prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory

Dodano dnia: 2020-10-28

W dniu 28 października br. dokonano odbioru technicznego przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory.
Zakończono prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory

Budowa nowej hali sportowej przy szkole w Nowej Wsi

Dodano dnia: 2020-10-16

16 października br. miała miejsce uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.
Budowa nowej hali sportowej przy szkole w Nowej Wsi

Trakt świętego Jana Pawła II

Dodano dnia: 2020-10-16

16 października br. przy drodze powiatowej z Krzywego do Sobolewa (gm. Suwałki) został odsłonięty obelisk poświęcony św.  Janowi Pawłowi II.
Trakt świętego Jana Pawła II

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 - zbiorcze zestawienie ofert

Dodano dnia: 2020-10-28

Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego - zbiorcze zestawienie ofert.

Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 - sprostowanie omyłki

Dodano dnia: 2020-10-27

Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego - sprostowanie omyłki.

informacja o wyłonieniu doradcy zawodowego 3.2.2

Dodano dnia: 2020-10-21

informacja o wyłonieniu doradcy zawodowego 3.2.2

Informacja o wyłonieniu doradcy zawodowego 3.2.1

Dodano dnia: 2020-10-21

Informacja o wyłonieniu doradcy zawodowego 3.2.1

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (...) do Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert

Dodano dnia: 2020-10-15

Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu położonej w gminie Przerośl, obręb Łanowicze Duże

Dodano dnia: 2020-10-02

Wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Suwalskiego położonej w gminie Przerośl, obręb Łanowicze Duże, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na 2021 rok”

Dodano dnia: 2020-10-01

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (...) do komisji konkursowej opiniującej oferty składane na wsparcie realizacji zadania publicznego

Dodano dnia: 2020-10-29

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (...) do komisji konkursowej opiniującej oferty składane na powierzenie realizacji zadania publicznego

Dodano dnia: 2020-10-15

Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (...) do komisji konkursowej opiniującej oferty składane na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2021 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy