"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"

Koronawirus

Informacje i zalecenia

Aktualności

Szanowni Państwo, Starostwo Powiatowe w Suwałkach informuje, że będzie obsługiwało mieszkańców powiatu tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z odpowiednim wydziałem.

Wykaz telefonów: http://www.powiatsuwalski.home.pl/pir/spis-telefonow.htm

Bez wcześniejszego telefonicznego umówienia się, interesanci nie będą mieli możliwości wejścia do budynku Starostwa. Zalecamy ograniczenie kontaktów do niezbędnego minimum.

Szanowni Państwo, Starostwo Powiatowe w Suwałkach informuje, że będzie obsługiwało mieszkańców powiatu tylko  i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z odpowiednim wydziałem.

Wsparcie finansowe Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach przez Powiat Suwalski

Dodano dnia: 2020-04-03

W uzgodnieniu z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Powiat Suwalski sfinansuje zakup myjni dezynfektor oraz wózka do przewożenia pacjentów w kwocie 37.000 zł w ramach realizowanego przez Szpital zadania pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19.

Wsparcie finansowe Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach przez Powiat Suwalski

Informacja o zmianach terminu wnoszenia opłat

Dodano dnia: 2020-04-03

Informacja o zmianach terminu wnoszenia za 2020 rok opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz należnych opłat z tytułu przekształcenia gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  w prawo własności tych gruntów.
Informacja o zmianach terminu wnoszenia opłat

Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w I semetrze roku szkolnego 2019/2020

Dodano dnia: 2020-04-03

Z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej, Starosta Suwalski Witold Kowalewski zdecydował o odstąpieniu od uroczystego wręczenia stypendystom Stypendiów Starosty Suwalskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, jak to miało miejsce dotychczas i przesłaniu listownie dyplomów uczniom Technikum Zespołu Szkół w Dowspudzie, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazali się zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.
Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w I semetrze roku szkolnego 2019/2020

Zakaz sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy

Dodano dnia: 2020-04-02

Na podstawie § 8 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanów epidemii z dniem 1 kwietnia 2020 r. wprowadzono zakaz sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich.

Pola po dwóch stronach granicy - ułatwienia dla rolników

Dodano dnia: 2020-04-02

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wprowadzone zostały ułatwienia w przekraczaniu granicy przez rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na polach usytuowanych po dwóch stronach granicy w południowej i wschodniej części Polski.
Pola po dwóch stronach granicy - ułatwienia dla rolników

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty - nadzór inwestorski - „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, Gmina Przerośl”

Dodano dnia: 2020-03-17

Powiat  Suwalski  zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach „zapytania ofertowego” na wykonanie zamówienia publicznego, o wartości powyżej 3 000 euro a poniżej 30 000 tys. euro, przedmiotem którego jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego zadania „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, Gmina Przerośl” poprzez nadzorowanie całości zadań związanych z realizacją ww. inwestycji.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - obręb Filipów

Dodano dnia: 2020-03-11

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Filipów, obręb Filipów.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów z dnia 24 marca 2020 roku

Dodano dnia: 2020-03-24

Tomasz Chróstny Prezes UOKiK powoła zespół, który przyjrzy się wzrostom cen żywności i produktów higienicznych. Pracownicy UOKiK oraz Inspekcji Handlowej będą monitorować ceny w internecie oraz w sklepach stacjonarnych.

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Majowe Bieganie nad Rospudą” (2020)

Dodano dnia: 2020-03-13

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Majowe Bieganie nad Rospudą”. W ramach tego zadania zaplanowane są dwa biegi w Filipowie: IV Półmaraton Doliną Rospudy 21,097 km oraz Filipowski Bieg Jaćwinga 12,5 km.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 roku

Dodano dnia: 2020-02-05

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza, że dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu Suwalskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego".

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 r. (...)

Dodano dnia: 2019-12-30

ZARZĄD POWIATU W SUWAŁKACH ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Informacja Starosty Suwalskiego z przeprowadzonego naboru 16 grudnia 2019 r.

Dodano dnia: 2019-12-16

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku dotycząca przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko pracy: administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy