""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Suwałkach - od 16.10.2020

Starosta Suwalski informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną na terytorium RP, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu suwalskiego urząd od piątku 16 października pracować będzie w trybie wewnętrznym wyłączającym bezpośrednią obsługę interesantów.
Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Suwałkach - od 16.10.2020

Codzienne raporty zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

Codzienne raporty Ministerstwa Zdrowia  o zakażeniach koronawirusem od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych.

Codzienne raporty zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

Kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy (COVID-19)

Dodano dnia: 2021-03-02

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji w na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.
Kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy (COVID-19)

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2021 r.

Dodano dnia: 2021-02-26

1 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, upamiętniający żołnierzy antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1956.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2021 r.

Kampania informacyjna Krajowej Administracji Skarbowej "Twój e-PIT"

Dodano dnia: 2021-02-26

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US
  • 15 lutego br. rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2020.
  • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.
  • Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021 r.
Kampania informacyjna Krajowej Administracji Skarbowej "Twój e-PIT"

Dotacje Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na ochronę zabytków w powiecie suwalskim

Dodano dnia: 2021-02-24

Dwie parafie z terenu powiatu suwalskiego otrzymały dofinansowanie na ochronę zabytków - Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach
Dotacje Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na ochronę zabytków w powiecie suwalskim

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty - "Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego (..) na 2021 r."

Dodano dnia: 2021-02-24

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego statków lub innych obiektów pływających poprzez wprowadzanie ich do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie ich na parkingu strzeżonym lub zapewnieniu własnego parkingu do czasu uiszczenia opłaty.

Ogłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łanowiczach Dużych gm. Przerośl

Dodano dnia: 2021-02-23

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łanowiczach Dużych gm. Przerośl

Ogłoszenie - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raczki, gm. Raczki

Dodano dnia: 2021-01-29

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raczki, gm. Raczki.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Powiatu Suwalskiego w 2021 roku

Dodano dnia: 2021-01-18

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Powiatu Suwalskiego, jakie zamierza przeprowadzić w 2021 roku Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Informacja dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - Krzemianka, gm. Jeleniewo

Dodano dnia: 2021-02-17

Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Krzemianka, gmina  Jeleniewo, powiat suwalski, województwo podlaskie, oznaczonej nr geod. 127 o pow. 0,3811 ha i 144/1 o pow. 6,3784 ha, stanowiącej własność nieżyjącego Kazimierza Szostakowskiego s. Kazimierza  i Joanny, księga wieczysta – brak, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja SA w Lublinie na założenie i przeprowadzenie na ww. działkach sieci energetycznej oraz rozbiórce istniejących urządzeń energetycznych na tych działkach.

Wykaz nieruchomości położonej w gminie Jeleniewo obr. Bachanowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodano dnia: 2021-02-01

Zarząd Powiatu w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczona została do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, na poprawienie warunków jej zagospodarowania, nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Powiatu Suwalskiego, oznaczona nr geod. 58/2 o pow. 0,0495 ha, położona w obrębie Bachanowo gmina Jeleniewo.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodano dnia: 2021-01-15

Na wniosek PGE Dystrybucja SA w Lublinie zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Krzemianka, gmina Jeleniewo, powiat suwalski, województwo podlaskie, oznaczonej  jako działki ewidencyjne nr: 127 o pow. 0,3811 ha i 144/1 o pow. 6,3784 ha, księga wieczysta – brak danych,  do których jako samoistny posiadacz figuruje  Szostakowski Kazimierz (nie żyje).

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dodano dnia: 2021-01-29

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Informacja dot. naboru na stanowisko pracy ds. katastru w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dodano dnia: 2021-01-22

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 22 stycznia 2021 roku dotycząca przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy ds. katastru w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy