"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
"

Aktualności

VIII Zimowy Bieg o Puchar Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Dodano dnia: 2018-01-18

9 lutego 2018 r. Suwalski Park Krajobrazowy serdecznie zaprasza gimnazjalistów ze szkół powiatu suwalskiego z gmin: Jeleniewo, Wiżajny, Rutka- Tartak i Przerośl,
do udziału w VIII edycji Zimowego Biegu o Puchar Dyrektora SPK,

która odbędzie się w Turtulu.

VIII Zimowy Bieg o Puchar Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwalkach

Dodano dnia: 2018-01-16

Rozporządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na obszarze gminy Szypliszki i części Gminy Suwałki powiatu suwalskiego.

Koncert „Po czym Ci Jasieńku ja się spodobała…”

Dodano dnia: 2018-01-15

19 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem odbędzie się koncert  trzech najstarszych, uznanych i wielokrotnie nagradzanych śpiewaczek ludowych powiatu suwalskiego Anny Andruszkiewicz (1923 r.), Heleny Napierały (1929 r.) i Stanisławy Czuper (1936 r.).
Koncert „Po czym Ci Jasieńku ja się spodobała…”

Jan Orłowski w Radzie Dyrektorów Szkół Zawodowych

Dodano dnia: 2018-01-11

4 stycznia 2018 r.  Minister Edukacji Narodowej powołał Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. Jednym z dwóch dyrektorów szkół zawodowych z terenu województwa podlaskiego, którzy otrzymali akt powołania do Rady został Jan Kazimierz Orłowski Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.
Jan Orłowski w Radzie Dyrektorów Szkół Zawodowych

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Powiatu w Suwałkach

Dodano dnia: 2018-01-11

18 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Suwałkach w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.
Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Powiatu w Suwałkach

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu w Suwalkach - Styczeń 2018

Dodano dnia: 2018-01-11

16.01.2018 r. o godz.odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowej i Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu a 18.01.2018 r. posiedzenie Komisji Polityki Społecznej.
Posiedzenia Komisji Rady Powiatu w Suwalkach - Styczeń 2018

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej na terenie bazy Powiatowego Zarządu Dróg

Dodano dnia: 2018-01-12

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Ogrodowej.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodano dnia: 2017-12-15

Starosta Suwalski informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania, polegającego na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Suwalskiego w wyznaczonym terminie tj. do dnia 15 grudnia 2017 r. do godziny 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania, polegającego na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu

Dodano dnia: 2017-12-04

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania, polegającego na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Suwalskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu służbowego

Dodano dnia: 2017-11-27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zakup i dostawę samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki” – nr postępowania PNB.220.1.2017

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Uchwała Nr CXVI/352/2017 Zarządu Powiatu w Suwałkach

Dodano dnia: 2017-12-29

z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i sporządzenia wykazu.

Uchwała Nr CXVI/351/2017 Zarządu Powiatu w Suwałkach

Dodano dnia: 2017-12-29

z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Suwalskiego do oddania w najem oraz sporządzenia wykazu

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych (...)

Dodano dnia: 2018-01-18

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku pn. „Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2018 r.

Dodano dnia: 2017-10-24

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli (...) do komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2018 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano dnia: 2017-09-14

Zarząd Powiatu w Suwałkach zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2018 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy