""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Portal informacyjny Województwa Podlaskiego - Wrota Podlasia
www.wrotapodlasia.pl

Podlaski Urząd Wojewódzki
www.bialystok.uw.gov.pl

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
www.suwalki.policja.gov.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
www.straz.suwalki.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach
www.piwsuwalki.pl
Inne organizacje:
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
www.ares.suwalki.pl

Stowarzyszenie "Euroregion Niemen"
www.niemen.org.pl

Wigierski Park Narodowy
www.wigry.org.pl

Suwalski Park Krajobrazowy
www.spk.org.pl

Suwalska Organizacja Turystyczna
www.sot.suwalszczyzna.eu