""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Zgodnie z zaleceniami podlaskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków zachęcamy do umieszczania na zabytkach znaku informującego o tym, że obiekt ten podlega ochronie, tj. znaku Błękitnej Tarczy "ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM".
Znakiem tym wyróżnia się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków.
Oznaczenie zabytku znakiem Błękitnej Tarczy ma na celu zapewnienie mu rozpoznawalności i ochrony prawnej, podniesienie świadomości u mieszkańców i turystów o wyjątkowej wartości danego obiektu, przeciwdziałanie ewentualnym atakom wandalizmu. Jest to także forma promocji dziedzictwa narodowego.
Błękitna tarcza to międzynarodowy symbol ochrony dóbr kultury.
Do pobrania wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym znaku Błękitnej Tarczy.

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Pliki do pobrania