""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO POWIATU ZIEMSKIEGO SUWAŁKI
16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, lok. 45
telefon i fax: (+48 87) 563 10 00,
adres e-mail: pinbpz.suwalki@powiat.suwalski.pl
godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek – piątek: 7:30 – 15:30


Formularze druków niezbędne do rozpoczęcia sprawy przez interesanta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dostępne są poniżej.

Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym: e-budownictwo  wypełnij i złóż wniosek elektronicznie:

e-budownictwo

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą, której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu:
ESP na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pinbpzsuwalki
W celu złożenia wniosku do PINB konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
telefon: 87 563 1000
Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB) – www.ceeb.gov.pl

Pliki do pobrania