""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""Realizacja zadań w 2023 roku

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 6+540 - 8+540 będzie obejmowała m.in:
- przebudowę drogi o łącznej długości 2,000 km, wykonanie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu
Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 348 277,65 zł, w tym dofinansowanie w ramach „RFRD” 1 985 014,06 zł

2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki (ok. 0,905 km)  będzie obejmowała m.in:
- przebudowę drogi o łącznej długości 0,905 km., wykonanie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
- wykonanie chodnika jednostronnego szer. 2,0m 
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu  
Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 050 228,96 zł, w tym dofinansowanie w ramach „RFRD” 1 140 600,00 zł.

3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka – Sumowo – do drogi 1136B
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka – Sumowo – do drogi 1136B (ok. 1,208km) będzie obejmowała m.in:
-  przebudowę drogi o łącznej długości ok. 1,208 km, wykonanie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych:
- nawierzchnia bitumiczna
- podbudowa z mieszanki kruszywa C50/30
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa C30/50
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu
Całkowita wartość inwestycji wynosi 2,331 176,21 zł, w tym dofinansowanie w ramach „RFRD” 1 044 600,00 zł.


Realizacja zadań w 2022 roku

1. „Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec –Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 7+470 – 10+840”
Zakres zadania będzie obejmował:
- budowę nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej utwardzonej szerokości 6,0 m,
- budowę chodnika jednostronnego zlokalizowanego bezpośrednio przy ulicy szerokości 2,0 m,
- budowę przejść dla pieszych na progu zwalniającym,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowa przepustów drogowych,
- budowa zjazdów do posesji,
- przebudowę skrzyżowań, poprawę geometrii drogi.
Wartość  inwestycji stanowi kwota: 7 913 149,04 zł.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270 - 5+570”
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270 - 5+570”, obejmuje m. in.:
- przebudowę drogi o łącznej długości 3,300 km,
- wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych,
- wykonanie chodnika o długości 0,500 km,
- wykonanie przystanku komunikacyjnego,
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 490 217,05 zł, w tym dofinansowanie w ramach „RFRD” 1 540 000,00 zł.


Realizacja zadań do 2021 roku

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory w km  7+738 – 9+123”
Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1127B będzie obejmowała m.in:
-  przebudowę drogi o łącznej długości 1385m, wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych o szerokości 5,5m;       
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
Dofinansowanie: 344 957,38 zł
Całkowita wartość: 701 092,82 zł

2. „Remont drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 0+145 – 1+376”
Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B w kilometrażu 9+170-11+170 będzie obejmowała m. in.:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- wykonanie podbudowy
- wykonanie  nawierzchni jezdni szerokości 5.5m na obciążenie ruchem KR2
- umocnienie poboczy drogi
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu
Dofinansowanie: 445 842,49 zł
Całkowita wartość: 904 932,26 zł

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 6+009,5 – 7+680”
Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B w kilometrażu 6+009,5 - 7+680 będzie obejmowała m. in.:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe ,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5m długości 1670,5m
- umocnienie poboczy drogi
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu
Dofinansowanie: 312 308,19 zł
Całkowita wartość: 635 289,56 złRealizacja zadań w 2021 roku

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory w km  7+738 – 9+123”
Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1127B będzie obejmowała m.in:
-  przebudowę drogi o łącznej długości 1385m, wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych o szerokości 5,5m;                      
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
Dofinansowanie: 356 135,44 zł
Całkowita wartość: 701 092,82 zł

2. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki - Szurpiły - Jeleniewo w km 2+694"
Inwestycja będzie polegała na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego, o niezadowalającej ocenie stanu technicznego, konstrukcji żelbetowej o długości 8,5m i ograniczonej nośności do 24 ton  oraz wybudowaniu nowego obiektu mostowego o konstrukcji nośnej stalowej o długości 15m i nośności 40 ton.
Dofinansowanie: 1 390 684,38 zł
Całkowita wartość: 1 651 028,29 zł

3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo – Filipów w km 0+000 - 1+950"
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej będzie obejmowała m. in.:
- wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR3 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych;                                                                                
- wykonanie chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m,  
- przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1117B
- przebudowę przepustów pod drogą i zjazdami      
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
Dofinansowanie: 1 243 864,56 zł
Całkowita wartość: 2 426 837,11 zł

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170 - 11+170”
Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B o długości ok. 2,000 km będzie obejmowała m. in.:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni jezdni szerokości 5.5m na obciążenie ruchem KR2
- umocnienie poboczy drogi
Dofinansowanie: 1 105 817,82 zł
Całkowita wartość: 2 228 493,73 zł

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000 - 11+130
Przebudowa odcinka drogi powiatowej będzie obejmowała m. in.:
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości ok. 1,130km, wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
- remont przepustu pod koroną drogi
Dofinansowanie: 750 000,00 zł
Całkowita wartość: 937 197,87 zł

6. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia – Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami”
Inwestycja będzie polegała na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego o niezadowalającej ocenie stanu technicznego, o konstrukcji żelbetowej, długości 12,20m i ograniczonej nośności do 10 ton oraz wybudowanie nowego obiektu mostowego o konstrukcji nośnej stalowej, długości 15m i nośności 40 ton wraz z wykonaniem dojazdów o długości ok. 900 metrów.
Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł
Całkowita wartość: 3 333 401,34 zł


7. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730”
Przebudowa odcinka drogi powiatowej o długości ok 2,269 km będzie obejmowała m.in:
-  wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych;  
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
- wykonanie przepustów pod koroną drogi i zjazdami
Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł
Całkowita wartość: 2 146 221,33 zł

Realizacja zadań w 2020 roku

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434”
Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B na odcinku w km 3+303-6+434 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1111B w miejscowości Zusno do skrzyżowania z tą samą drogą powiatową nr 1111B w miejscowości Nowa Dębszczyzna obejmuje m. in.:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego drogi, mijanek i zjazdów,
- wykonanie nawierzchni jezdni szer.3.5 m z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR2,
- wykonanie na istniejących zjazdach nawierzchni bitumicznej
- wykonanie poboczy drogi i poboczy zjazdów z mieszanki kruszywa naturalnego,
- renowacja-oczyszczenie rowów przydrożnych,
- umocnienie skarp korony drogi przez humusowanie z obsianiem trawą,
Przebudowa nawierzchni drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną o długości 3,131 km oraz wykonanie oznakowania pionowego znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz wyeliminuje zapylenie otoczenia drogi.
Dofinansowanie: 456 869,76 zł

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory w km 6+200 – 7+738”
Przebudowa odcinka drogi powiatowej będzie obejmowała:
- przebudowę drogi o łącznej długości 1538m, wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
- ustawienie barier drogowych
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej wraz z wykonaniem oznakowania pionowego oraz wykonaniem stalowych barier ochronnych znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy.
Dofinansowanie: 371 306,66 zł

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły w km 0+000-3+645”
Droga powiatowa Nr 1140B Wołownia - Suchodoły posiada nawierzchnię żwirową. Przebudowa droga długości 3 622 m będzie obejmowała m. in.:
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m (z poszerzeniami na łukach)
– wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2, poprzez ułożenie warstw bitumicznych;
- wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego
- zapewnienie prawidłowego odwodnienia projektowanej jezdni w postaci przydrożnych rowów odwadniających oraz przepustów;
Przebudowa nawierzchni drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz wyeliminuje zapylenie otoczenia drogi.
Dofinansowanie: 215 093,38 zł

4. „Przebudowa drogi powiatowa nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 7+260 - 8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B – Bryzgiel - Macharce w km 0+000 - 0+290”
Przebudowa dróg powiatowych nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 7+260 - 8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B – Bryzgiel - Macharce w km 0+000 - 0+290” obejmuje m. in.: wykonanie jezdni dróg o przekroju ulicznym o szerokości 7,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego zaprojektowanej dla obciążenia ruchem KR2, chodniki, ścieżkę rowerową, ciąg pieszo rowerowy, zjazdy, parkingi, odwodnienie, zieleń drogową trawiastą, oznakowanie, zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych, regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego. Przebudowa dróg ma na celu podniesienie standardu technicznego, poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa ruchu oraz estetyki otoczenia.
Dofinansowanie: 380 109,27 zł