Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.


Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w Starostwie Powiatowym w Suwałkach pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • bezpłatnego Profilu Zaufanego  lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP można znaleźć tutajPismo ogólne do podmiotu publicznego:

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pismo ogólne można wysłać wchodząc na stronę: https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne.

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole: "Wybierz urząd lub instytucję, do której wysyłasz pismo"

Celem wysłania pisma do Starostwa Powiatowego w Suwałkach należy wpisać nazwę urzędu lub powiatsuwalski i wybrać urząd.


Adres skrytki Starostwa Powiatowego w Suwałkach to: /powiatsuwalski/skrytka.

Formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie spraw w Starostwie Powiatowym w Suwałkach poprzez platformę ePUAP dostępne są poniżej:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Komunikacji

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - złóż wniosek przez ePUAP

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa