""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Powiat Suwalski przystąpił do realizacji projektu z Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 pt. „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego”.

Nadrzędnym celem
projektu jest opracowanie bazy do utworzenia wspólnego transgranicznego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym rodziny Paców na Suwalszczyźnie, w rejonach Prienai i Vilkaviškis w celu zwiększenia ruchu turystycznego w tym regionie.

Projekt jest realizowany w partnerstwie trzech podmiotów:  
                 
Powiat Suwalski/PL (Beneficjent wiodący)

Administracja Rejonu Prenai/LT

Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Vilkaviškis/LT

Wartość projektu została zaplanowana na kwotę 469.830,31 euro ogółem, w tym po stronie polskiej do wysokości 107.043,04 euro. 85% tych kwot będzie stanowiło dofinansowanie UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.  
Okres wdrażania projektu rozpoczął się od września 2020 r., zakończenie planowane jest w lutym 2022 r., chociaż czas pandemii uniemożliwia jego realizację zgodnie z pierwotnym planem.

Na pograniczu polsko-litewskim ród Paców pozostawił po sobie wiele zabytków i pamiątek historycznych. Ich działalność kulturalna i gospodarcza wywarła wpływ na jego rozwój.

Obecnie oferta bazująca na tym dziedzictwie jest na ogół rozproszona i nie ukazuje dawnych międzynarodowych wpływów rodu na rozwój sąsiadujących obszarów. Niektóre pamiątki historyczne po Pacach stanowią cel odwiedzin turystów (np. Kościół św. Piotra i Pawła w Wilnie), lecz obiekty w wielu miejscach często są poza główną listą zwiedzania.
Turystyka jest ważną dziedziną lokalnych gospodarek, a rozwój atrakcyjności turystycznej obszarów poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa będzie miało wpływ na jej poziom.

W ramach tego projektu partnerzy podejmą wspólne działania, mające na celu przede wszystkim:
  • zwiększenie atrakcyjności obszaru realizacji projektu i wybranych miejsc dziedzictwa (po stronie polskiej głównie w Dowspudzie, Szurpiłach, Bolciach, a po stronie litewskiej w Jeźnie i Prenach oraz m.in. w Wyłkowyszkach, Wisztyńcu, Kibartach) poprzez utworzenie nowych elementów małej infrastruktury turystycznej i informacyjnej, jak np.: infokiosków, historycznego pacowskiego szlaku z tablicami terenowymi, lunet do obserwacji krajobrazu/ binokularów lub drobne ulepszenia dotychczasowej infrastruktury,
  • popularyzację lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie drukowanych publikacji promocyjnych i informacyjnych oraz opracowanie narzędzi multimedialnych (w tym stron internetowych, aplikacji mobilnej), a także udział w targach turystycznych w Wilnie,
  • poszerzenie wiedzy lokalnych przewodników i innych przedstawicieli branży turystycznej na temat historycznego dziedzictwa rodziny Paców jako wspólnego zasobu, poprzez konferencje, warsztaty stacjonarne i terenowe,
  • wzbogacenie regionalnej oferty gastronomicznej poprzez opracowanie przepisów inspirowanych tradycjami z czasów Paców podczas polsko-litewskich warsztatów kulinarnych i za pomocą tematycznej broszury.
Wszystkie działania wdrażane w projekcie będą miały na celu ukazanie transgranicznej polsko-litewskiej oferty turystycznej, której elementem wiodącym będzie dziedzictwo historyczne obszaru w kontekście dorobku rodu Paców, ale też ukazanie innych atrakcji historycznych i przyrodniczych partnerskich regionów.

Ten jeden nieduży projekt nie będzie w stanie zbudować całego wielowątkowego produktu turystycznego - jego zadaniem jest stworzenie podstaw do dalszej współpracy i możliwości rozwoju zaproponowanego produktu.

Informacja o projekcie na stronie internetowej partnera z Wyłkowyszek.
Informacja o projekcie na stronie internetowej partnera z Prenów.