""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Starosta Suwalski informuje, że dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się udostępnia się usługę pozwalającą na komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  1. korzystanie z poczty elektronicznej - adres: bok@powiat.suwalski.pl
  2. przesyłanie faksów na numer – 87566 47 18.

Starosta Suwalski realizując art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się może zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN w formie pisemnej:

  1. pocztą elektroniczną - adres: bok@powiat.suwalski.pl,
  2. faksem na numer – 87566 47 18,
  3. drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16 – 400 Suwałki;

lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta, ul. Świerkowa 60 (pok. nr 20), 16 – 400 Suwałki.

Pliki do pobrania