Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

18 października z okazji jubileuszu 20-lecia Powiatu Suwalskiego, odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Suwałkach. Wydarzenie było podsumowaniem pracy samorządu powiatowego od czasu jego powstania, a także formą podziękowania wszystkim, którzy przez te lata wspierali Powiat i z nim współpracowali. Na uroczystość zostali zaproszeni kierownicy i przedstawiciele powiatowych służb, straży i inspekcji, dyrektorzy parków, Muzeum Okręgowego, Archiwum Państwowego, przedstawiciele samorządów gminnych oraz kierownicy i pracownicy powiatowej administracji zespolonej.

Uroczystość została rozpoczęta wręczeniem Staroście Suwalskiemu Szczepanowi Ołdakowskiemu Honorowej Statuetki Samorządowca 20-lecia. Wyróżnienie przyznał Związek Powiatów Polskich, a wręczył ją Wiceprezes ZPP, Starosta Bielski Sławomir Snarski.

Zanim przyszedł czas na podsumowania osiągnięć, uczestnicy wysłuchali wykładu Andrzeja Matusiewicza, na temat historii Powiatu Suwalskiego na przestrzeni ostatnich 100 lat. Był to przegląd najważniejszych dla Powiatu wydarzeń na jego drodze do niepodległości, a także kluczowych postaci – kreatorów obecnego kształtu samorządnej Suwalszczyzny.

Historię współczesną Powiatu Suwalskiego przedstawił natomiast urzędujący obecnie Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski. Omówione zostały osiągnięcia Powiatu we wszystkich obszarach realizowanych zadań publicznych: inwestycjach drogowych, pomocy społecznej, promocji zatrudnienia, ochronie dziedzictwa i kulturze, jak też turystyce i promocji Powiatu poza granicami.

Pani Beata Henryka Ordonowska – sprawująca jako pierwsza urząd Starosty Suwalskiego, w krótkim wystąpieniu cofnęła uczestników do pierwszych lat Powiatu, kiedy organizowane były struktury i rekrutowany był zespół pracowników.

Po podsumowaniu 20 lat działalności Powiatu Suwalskiego, nastąpił czas na podziękowanie osobom, które na przestrzeni tego czasu aktywnie działały na rzecz sprawnego funkcjonowania samorządu i współtworzyły zdobyte dotychczas osiągnięcia.

Przyznane zostały wyróżnienia Radnym powiatowym, którzy swój mandat sprawowali najdłużej. W tym gronie znalazły się 3 osoby: Andrzej Chlebus, Sławomir Małachowski i Stanisław Szwengier.

Uhonorowano również kierowników i pracowników powiatowej administracji zespolonej, którzy pracowali w strukturach powiatowych od samego początku. Łącznie wyróżnionych zostało 28 osób.

Podziękowania za współpracę w realizacji wspólnych przedsięwzięć skierowano również do przedstawicieli samorządów gminnych z terenu powiatu, a także do przedstawicieli miasta Suwałki.

Punktem kulminacyjnym uroczystości był tort, przygotowany specjalnie z okazji tej uroczystości przez Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 29 >