""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Obchodzimy rocznicę Konstytucji 3 Maja. Uchwalona 232 lat temu przez Sejm Wielki Ustawa Zasadnicza nie miała wówczas swego odpowiednika w Europie i była drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Powstała w czasie realnego zagrożenia niepodległości przez sąsiadów, budząc nadzieję większości Polaków na zachowanie bytu państwowego i ocalenie Ojczyzny.
Od chwili ogłoszenia Konstytucja 3 Maja pozostaje swego rodzaju testamentem dla kolejnych pokoleń narodu polskiego. Dzieje jej powstania, wprowadzania w życie, obrony przed zdrajcami, wreszcie upadku od ponad dwustu lat tworzą żywą tradycję niepodległościową i ideową. Pozostają także bogatą skarbnicą myśli państwowej i politycznej. Do tego dziedzictwa nawiązywały kolejne pokolenia Polaków w kraju i na emigracji – zarówno tych, którzy próbowali odzyskać niepodległość z bronią w ręku, jak i tych, którzy sposobów przetrwania narodu szukali w pracy organicznej.
Pamiętajmy o zatknięciu biało-czerwonych flag na budynkach państwowych i samorządowych, nad przedsiębiorstwami i instytucjami. Uczcijmy jak najgodniej święto będące symbolem największych narodowych tradycji.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 57 >