""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
W gminie Wiżajny świętowano podwójny jubileusz: 35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki” z Wiżajn. Uroczystości odbyły się 26 września 2021 r., w stodole weselnej na ul. Półwysep w Wiżajnach.

„Jezioranki” i „Szuwarki” z Wiżajn działają pod patronatem Świetlicy Gminnej w Wiżajnach. Kierownikiem zespołu Jezioranki jest pani Małgorzata Danielewicz, a zespołu Szuwarki pan Damian Balcer. Zespoły czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym Powiatu Suwalskiego. W swoim dorobku artystycznym posiadają różnego rodzaju pieśni o charakterze ludowym, lokalnym, religijnym i patriotycznym. Wielokrotnie reprezentowały Suwalszczyznę na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie wyśpiewywały pierwsze miejsca i zdobywały główne nagrody. Poprzez bogactwo twórczości ludowej oraz kultywowanie piękna tradycji regionalnej, oba zespoły są wizytówką i dumą powiatu suwalskiego.

Jubileusze rozpoczęła uroczysta Msza Święta odprawiona przez ks. Grzegorza Zwierzyńskiego proboszcza parafii pw. św. Teresy z Avila w Wiżajnach, a niezwykle piękną i głęboką homilię wygłosił ks. kan. dr Jacek Uchan, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej.

Jubilaci zaprezentowali się publiczności w pięknym stylu. Po oficjalnych wstępach na scenie panował już tylko śpiew. Podczas obchodu jubileuszów nie zabrakło serdecznych życzeń, miłych wspomnień, prezentów, gromkich śpiewów w wykonaniu zaprzyjaźnionych zespołów: Znaroku i Przeroślaki z Przerośli, Rominczanie z Dubeninek, Wigranie ze Starego Folwarku, Szeszupa z Rutki-Tartak, Ancyjas z Suwałk oraz solistki pani Ewy Kuprewicz z Żywej Wody. Wspólnie zaśpiewano również tradycyjne "sto lat", dając w ten symboliczny sposób wyraz uznania dla twórczości Jubilatów.

Jubileusz to okazja nie tylko do prezentacji twórczości zespołów, ale także ich docenienia. A oba zespoły mają się czym pochwalić i są cenione nie tylko w powiecie suwalskim, ale także w kraju i za granicą. Na uroczystości nie zabrakło znamienitych gości. Zespołom winszowali: Starosta Suwalski Witold Kowalewski, Wójt Gminy Wiżajny Stanisław Jacek Pietrukiewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Walenty Wałejko. Członkom zespołów przekazano również kwiaty i gratulacje.

Starosta Suwalski Witold Kowalewski w imieniu Zarządu Powiatu Suwalskiego w związku z jubileuszem 35-lecia Zespołu Jezioranki wręczył pani Małgorzacie Danielewicz honorowy medal im. hrabiego Ludwika Michała Paca, w uznaniu zasług na rzecz pielęgnowania i upowszechniania tradycji ludowych Suwalszczyzny oraz za długie lata wytrwałości w działaniu na niwie kultury. Ponadto solistka pani Ewa Kuprewicz z Żywej Wody   i Kierownik Zespołu Szuwarki pan Damian Balcer wraz z podopieczną Magdaleną Balcer zostali szczególnie docenieni przez Starostę Witolda Kowalskiego serdecznymi gratulacjami i podziękowaniami w związku ze zdobyciem I nagrody w kategorii solistów śpiewaków oraz II nagrody w kursie „Mistrz – Uczeń” podczas tegorocznego 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach wsparło finansowo organizację niniejszych jubileuszy.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

35-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” i 5-lecie Zespołu Pieśni Ludowej „Szuwarki”

Pozostałe Aktualności

< Strona z 46 >