""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

15 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Suwałkach odbyła się konferencja popularnonaukowa z okazji 50-lecia działalności Towarzystwa Kultury Języka, poświęcona promocji książki z II serii Dialogu pokoleń pt. "Słownictwo ludowe Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny w układzie tematycznym. Rolnictwo cz.I. Byłe województwo suwalskie" opracowanej przez prof. dr hab. Barbarę Falińską.

Książka jest poświęcona dokumentacji poszczególnych działów słownictwa ludowego z zakresu kultury materialnej, duchowej i społecznej za pomocą odpowiednich kwestionariuszy, dostosowanych do możliwości społecznych eksploratorów przez zawężanie lub rozszerzanie zakresu pytań. Badania gwaroznawcze, prowadzone pod kierunkiem prof. Witolda Doroszewskiego, obejmują wszystkie regiony Polski północno-wschodniej. Na treść tomu składa się słownictwo ludowe z zakresu rolnictwa (cz. I) w byłym województwie suwalskim. Literatura dostarcza wielu przykładów owocnej współpracy językoznawców  z placówkami oświatowymi i kulturalnymi w zakresie badań regionalnych.         

W związku z przypadającym jubileuszem 50-lecia Towarzystwa Kultury Języka Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski oraz Wicestarosta Suwalski Witold Kowalewski przekazali na ręce Prezesa TKJ Józefa Porayskiego - Pomsta życzenia, gratulacje oraz podziękowania za działania na rzecz ocalenia naszego dziedzictwa kulturowego. Ponadto w imieniu Posła na Sejm - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego życzenia i gratulacje złożyła Lilianna Zielińska. Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz Warszawski Oddział Towarzystwa Kultury Języka.


 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Powitanie gości przez Starostę Suwalskiego

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Prezes Towarzystwa Kultury Języka odbiera życzenia jubileuszowe od Zarządu Powiatu

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Włodarze Powiatu składają gratulacje i życzenia Prezesowi Towarzystwa Kultury Języka

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu Towarzystwa złożyła Lilianna Zielińska

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Słowa uznania od Starosty Suwalskiego

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

W trakcie konferencji

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Wystąpienie Prezesa TKJ Józefa Porayskiego - Pomsta

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Wystąpienie prof. dr hab. Barbary Falińskiej

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Wystąpienie prof. dr hab. Barbary Falińskiej

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >