""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Powiat Suwalski realizujący operację (projekt) pn. Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 zorganizował akcję sprzątania szlaków turystycznych w dolinie Rospudy z udziałem uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu suwalskiego.

Akcja sprzątania szlaków została zaplanowana jako wydarzenie jednodniowe i przeprowadzona została w okresie 16-18 czerwca 2021 roku. Całościowe działania odbywały się na odcinku od Gminy Raczki do Gminy Przerośl oraz we fragmencie Gminy Wiżajny (w ok. trójstyku granic). Ogółem udział wzięło 130 uczestników.

Do akcji przystąpiły szkoły z terenu powiatu suwalskiego, z obszaru realizacji projektu, tj. z terenu gmin przez które przebiegają odnawiane powiatowe szlaki turystyczne:
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie
Szkoła Podstawowa w Przerośli
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach
Zespół Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie


Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Raczkach sprzątała teren gminy 23 czerwca br. a Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie 12 czerwca br.

Celem realizowanej operacji (projektu) jest:
zabezpieczenie obszarów LSR objętych formami ochrony przyrody przed degradacją przez nieukierunkowany ruch turystyczny w dolinie Rospudy i poprawa jakości infrastruktury turystycznej tego obszaru poprzez odnowienie części szlaków turystycznych oraz wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego doliny Rospudy do popularyzacji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Odbiór zebranych śmieci przeprowadziły gminne firmy, jako wsparcie tej akcji i efekt dobrej współpracy pomiędzy samorządami.
Organizację wydarzenia wsparło również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”.

Operacja (projekt) jest realizowana w partnerstwie z: Nadleśnictwem Szczebra, Suwalską Organizacją Turystyczną i Zespołem Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które w czasie pandemii pomogły zorganizować całe przedsięwzięcie – pierwotnie było ono planowane na termin kwietniowy, na Dni Ziemi 2021.


 

fot. Szkoły podstawowe biorące udział w akcji sprzątania szlaków

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uczniowie, nauczyciele oraz dyr. Szkoły Podstawowej w Wiżajnach ze Starostą Witoldem Kowalewskim

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uczniowie i wychowawca klasy ze Szkoły Podstawowej w Raczkach z Wicestarostą Arturem Łuniewskim

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uczniowie z Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uczniowie z Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uczniowie z Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uczniowie z Zespołu Szkół w Dowspudzie

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >