""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
W dniu 3 października 2019 r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Suwałkach na czele ze Starostą Suwalskim Witoldem Kowalewskim wzięli udział w epizodzie praktycznym „Ewakuacja III stopnia” w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego „PODLASIE-19”.

Ćwiczono praktycznie ewakuację III stopnia ludności cywilnej z powiatu suwalskiego z gminy Szypliszki dla której jako rejon rozmieszczenia ludności wyznaczono obszar powiatu zambrowskiego. Ewakuowaną ludność przemieszczono transportem drogowym, a od miejscowości Trakiszki – transportem kolejowym.

W ćwiczeniach brała udział młodzież z LO w Łomży, Urząd Gminy w Szypliszkach, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Komenda Miejska Policji w Suwałkach, OSP w Szypliszkach, Straż Graniczna, Służba Ochrony Kolei, Wojska Obrony Terytorialnej, NZOZ MEDICAMENTO Ośrodek Zdrowia w Szypliszkach, a jako obserwatorzy żołnierze amerykańscy ze stacjonujących w Polsce oddziałów NATO.

zdjęcia: KMP Suwałki

Pozostałe Aktualności

< Strona z 42 >