Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

4 lipca 2019 odbyła się robocza wizyta delegacji litewskiego Samorządu Rejonu Preny.

Spotkanie miało na celu omówienie możliwości realizacji wspólnych inicjatyw związanych z promocją turystyki oraz popularyzacją lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Dyskutowane propozycje wspólnych działań oraz pomysły związane z podnoszeniem atrakcyjności naszych regionów spotkały się z życzliwym przyjęciem przez wszystkich uczestników spotkania. Liczymy, że w przyszłości uda się wdrożyć nasze idee do realizacji.
Planujemy wspólnie występować o środki z Unii Europejskiej, opracowując partnerskie projekty transgraniczne.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 31 >