""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Powiat Suwalski, w oparciu o zawartą umowę nr 1/2024 dnia 16.04.2024 r. z Podlaskim Kuratorem Oświaty, otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”, kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w wysokości 4.000 zł. Wkład własny Powiatu wyniósł 1.000 zł.

W ramach programu Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie nabyło książki do biblioteki, w tym lektury, nowości wydawnicze i pozycje z zakresu najnowszej historii Polski a także elementy wyposażenia biblioteki szkolnej.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >