""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""


RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH


Przebudowa drogi 1136B w km 8+347 – 10+305 obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości blisko 2 km przez miejscowości Fornetka, Przejma Wielka, gmina Szypliszki, o parametrach:
- klasa projektowa drogi – L (droga lokalna)
-  kategoria ruchu – KR2
-  szerokość jezdni bitumicznej  3,50 m – 5,0 m
-  szerokość poboczy gruntowych – 1,0 m

Inwestycja współfinansowana jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 622 699,85 zł. Środki własne Powiatu Suwalskiego - 163 622,86 zł.

Przebudowę realizowała firma STRABAG Sp. z o. o. a wartość umowy stanowiła kwota 1 786 322,71 zł.
Długość przebudowanego odcinka wyniosła1,957 km.

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz podniosła standard dróg powiatowych.


 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Droga powiatowa nr 1136B Postawele-Jałowo-Przejma-Dębniak po przebudowie do miejscowości Fornetka

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Droga powiatowa nr 1136B Postawele-Jałowo-Przejma-Dębniak po przebudowie do miejscowości Fornetka

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Droga powiatowa nr 1136B Postawele-Jałowo-Przejma-Dębniak po przebudowie do miejscowości Fornetka

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Droga powiatowa nr 1136B Postawele-Jałowo-Przejma-Dębniak po przebudowie do miejscowości Fornetka

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Droga powiatowa nr 1136B Postawele-Jałowo-Przejma-Dębniak po przebudowie do miejscowości Fornetka

Pozostałe Aktualności

< Strona z 53 >