""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Informujemy, że 25 kwietnia 2024 r. w godz. 10.00 - 12.00 Zespół Szkół w Dowspudzie organizuje akcję DRZWI OTWARTE, podczas której uczniowie klas ósmych oraz ich rodzice będą mogli obejrzeć pomieszczenia szkoły oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną Zespołu na rok szkolny 2024/2025.

Zapraszamy do osobistej wizyty w szkole a także do odwiedzenia strony internetowej szkoły oraz Facebooka.  

Jednocześnie informujemy o terminach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym - od 13 maja 2024 r. do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15.00,
– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenie o wynikach  egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje - od 21 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. do godz. 15.00,
– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 16 lipca 2024 r. o godz. 10.00,
-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie - od 13 maja 2024r. do 17 lipca 2024 r.,
– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00,
– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 22 lipca 2024 r. o godz. 10.00.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 61 >