""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
W dniu 1 stycznia 2023 roku po raz drugi uruchomione zostały koordynowane centralnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Główną ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich na rzecz beneficjentów spoza ich macierzystych powiatów. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z pomocy specjalisty mogą korzystać beneficjenci z całego kraju.
Zwracamy uwagę na powstałe punkty specjalistyczne z dziedziny pomocy cudzoziemcom czy punkty wspierające osoby doświadczające przemocy, osoby z niepełnosprawnościami i rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami. Osoby te często potrzebują właśnie wyspecjalizowanej pomocy, która nie zawsze jest dostępna w ich miejscu zamieszkania. Lista dyżurów specjalistycznych nie jest zamknięta i jest na bieżąco aktualizowana.

Aktualna lista dyżurów specjalistycznych na 2023 rok opublikowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 55 >