""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
„Zacną rzeczą jest się uczyć,
lecz jeszcze zacniejszą nauczać”
Mark Twain


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz przypadającej w tym roku jubileuszowej 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej pragniemy przekazać wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia, gratulacje oraz podziękowania.
Wyrażamy wdzięczność za Państwa codzienne starania wkładane w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży, za niezwykle trudne i mozolne budowanie ich wnętrz, za poświęcony czas, przekazywaną wiedzę. Wierzymy, że ten wysiłek uczyni z nich ludzi mądrych i szlachetnych, a zdobyta wiedza będzie dla nich źródłem inspiracji i nauki konstruktywnego myślenia, pozwoli zaistnieć w świecie.
Życzymy Państwu takich myśli i marzeń, które dadzą się urzeczywistnić, spełnienia obranego celu, cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu trudności, aby służba młodym ludziom rodziła wiele szlachetnych owoców. Niech nikt nigdy nie wątpi, że Państwa praca warta jest społecznego szacunku i uznania.
           
Marek Dziatkowski Przewodniczący Rady Powiatu
wraz Radą Powiatu w Suwałkach

Witold Kowalewski Starosta Suwalski
wraz z Zarządem Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >