""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""


Drodzy Pracownicy Służb Społecznych i Instytucji Pomocowych

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada, proszę przyjąć serdeczne życzenia. Waszej pieczy powierzone są osoby najsłabsze społecznie: rodziny doświadczone trudną sytuacją życiową, dzieci pozbawione ciepła rodzinnego domu,  osoby niepełnosprawne.

Praca, którą prowadzicie z natury swojej ma charakter misyjny, wymaga osobistego zaangażowania, ogromnej wrażliwości a zarazem profesjonalnego podejścia. Mamy świadomość, że nie są to sprawy łatwe  i proste.

Proszę zatem przyjąć wyrazy ogromnej wdzięczności za codzienny wysiłek, jaki Państwo podejmujecie.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Powiatu w Suwałkach


Pozostałe Aktualności

< Strona z 58 >