""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Opracowanie i wdrożenie Platformy Żywnościowej jest wynikiem innowacyjnego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Celem projektu jest utworzenie platformy handlu (giełdy), która umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie kontraktów terminowych.

Platforma Żywnościowa będzie funkcjonowała na Towarowej Giełdzie Energii jako wyodrębniony Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS), stanowiący segment Rynku Towarów Giełdowych TGE, i przeznaczona będzie do prowadzenia obrotu wybranymi produktami rolno-spożywczymi, spełniającymi wysokie, jednakowe, powtarzalne wymagania jakościowe określone przez Giełdę, a będące zdeponowanymi w profesjonalnych magazynach mających odpowiedni potencjał i posiadających autoryzację Giełdy.

Na platformie dokonywany będzie obrót towarami rolno-spożywczymi w formie sesji handlowych lub aukcji. Każdy będzie mógł dokonywać transakcji kupna-sprzedaży ściśle określonego i zdefiniowanego towaru rolnego, pod warunkiem, że spełni wymagania zawarte w regulaminie. Platforma Żywnościowa umożliwi kojarzenie ofert kupna-sprzedaży. Założeniem projektu jest stworzenie systemu bezpiecznych transakcji handlowych.

Projekt realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Partnerem, głównym wykonawcą i operatorem Platformy Żywnościowej jest konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. i Towarową Giełdą Energii S.A.

Więcej o powstałej platformie na http://www.kowr.gov.pl/wiedza/platforma-zywnosciowa oraz http://platformazywnosciowa.com.pl


źródło: http://www.kowr.gov.pl/wiedza/platforma-zywnosciowa
źródło: http://platformazywnosciowa.com.pl


Pliki do pobrania

Pozostałe Aktualności

< Strona z 38 >