"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"

24 lipca 2019 r. został oficjalnie oddany do użytkowania ok. 450-metrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej w Gawrych Rudzie przy drodze powiatowej prowadzącej do Ośrodka Zarybieniowego PZW, wielu obiektów turystycznych i Ośrodka Edukacji Środowiskowej WPN przy Zatoce Słupiańskiej. Przy wybudowanej ścieżce pojawiły się też już pierwsze urządzenia turystyczne: stojaki rowerowe i schody terenowe na skarpę, gdzie tworzony jest punkt widokowy. Towarzyszy im lampa solarna.

Inwestycja zrealizowana została w ramach wdrażania projektu/operacji pt. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigierskiej krainy siei” z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

W otwarciu inwestycji uczestniczyli przedstawiciele partnerskich samorządów, tj. Powiatu Suwalskiego (beneficjent operacji), w tym m.in.: Witold Kowalewski – Starosta Suwalski, Artur Łuniewski – Wicestarosta, Marek Dziatkowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach, Zbigniew Kleszczewski Przewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej, Robert Szczęsny Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Tadeusz Chołko Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej oraz Gminy Suwałki: Zbigniew Mackiewicz – Wójt i Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy, a także przedstawiciele wykonawcy inwestycji: współwłaściciel suwalskiego Zakładu Ogólnobudowlanego i Drogowego oraz Zakładu Produkcji Kruszywa „Kruszbet”. Po otwarciu partnerzy krótko podsumowali tę wspólną inwestycję.

Inwestycję drogową – ścieżkę – wykonano z użyciem nowatorskiej i ekologicznej technologii: kostka brukowa, z której ułożono nawierzchnię, powstała z cementu z dodatkiem tlenku tytanu, który pod wpływem słońca przechwytuje z powietrza szkodliwe tlenki azotu, które potem są spłukiwane wraz z deszczem. To pierwsza taka inwestycja w naszym województwie.  

Poza efektem ekologicznym na ten szczególnie cenny przyrodniczo obszar – otulinę Wigierskiego Parku Narodowego i Obszary Natura 2000, inwestycja poprawi bezpieczeństwo przy drodze powiatowej. Prowadzą nią bowiem szlaki turystyczne - w okresie wakacyjnym szczególnie intensywnie eksploatowane przez turystów. Mieszkańcy tej części Gawrych Rudy mają bezpieczniejsze dojście do kościoła. Nawet tak krótki odcinek ścieżki może przyczynić się do poprawy atrakcyjności turystycznej niewigierskiej krainy, co może wpłynąć na jej dalszy rozwój gospodarczy.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 35 >