""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
•    od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go
o świadectwo ukończenia szkoły.
•    od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
•    do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
•    do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne
z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie
w zawodzie, do którego został przyjęty.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
Pobierz prezentację – Harmonogram rekrutacji
Pobierz – Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 – regulacje prawne MEN
Link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół w Dowspudzie dostępną na stronie: http://www.zsdowspuda.nazwa.pl/szkola/

Pliki do pobrania

Pozostałe Aktualności

 • Komunikat dotyczący obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

  Komunikat dotyczący obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

  Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Interesantów oraz pracowników urzędu informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Suwałkach obsługiwane są wyłącznie pojedyncze osoby. W Wydziale Komunikacji jednocześnie może przebywać maksymalnie 4 interesantów (w tym pokój 8 – 2 osoby; pokój 10 – 2 osoby).
 • XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie - odwołana

  XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie - odwołana

  Dodano dnia: 2020-05-21
  Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w trosce o zdrowie wystawców, odwiedzających i pracowników, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pozostałymi związkami hodowców zwierząt, podjął decyzję o odwołaniu XXVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym.
 • Tygodniowy raport Urzędu Pracy w Suwałkach
 • 100. rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II
 • 16 maja 2020 r. Straż Graniczna obchodzi swoje święto

  16 maja 2020 r. Straż Graniczna obchodzi swoje święto

  Dodano dnia: 2020-05-15
  Straż Graniczna została powołana ustawą z dnia 12 października 1990 r., natomiast rozpoczęła funkcjonowanie 16 maja 1991. To już 29 rocznica tej formacji w ochronie polskich granic. W związku z tegorocznym świętem Rada i Zarząd Powiatu w Suwałkach, składają podziękowania za pełnioną służbę.
 • Informacja ogólna PUP na dzień 08.05.2020 r.
 • 8 maja - 75. rocznica zakończenia II wojny światowej

  8 maja - 75. rocznica zakończenia II wojny światowej

  Dodano dnia: 2020-05-08
  W dniu 8 maja 2020 r. z okazji 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej, pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach, kwiaty złożyli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, delegacja Powiatu Suwalskiego: Starosta Suwalski Witold Kowalewski i Wicestarosta Artur Łuniewski, delegacja samorządu Miasta Suwałki: Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, zastępca Prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna, Radni Rady Miejskiej, a także żołnierze z Garnizonu Suwałki.
 • Projekt „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” - rozpoczęty

  Projekt „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” - rozpoczęty

  Dodano dnia: 2020-05-08
  Powiat Suwalski (beneficjent) wraz z partnerami przedsięwzięcia ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu/operacji pt. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a samorządem Województwa Podlaskiego (Instytucja Pośrednicząca) została podpisana z dniem 30.04.2020 r.
 • Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

  Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

  Dodano dnia: 2020-05-07
  Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców - bieżące informacje.
 • Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja 2020 r.

  Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja 2020 r.

  Dodano dnia: 2020-05-07
  Samorząd Powiatu Suwalskiego w związku z przypadającym w dniu 8 maja Ogólnopolskim Dniem Bibliotekarza i Bibliotek składa bibliotekarskiej braci najszczersze życzenia w ten trudny czas, w ten dziwny czas.
 • 205 mln zł trafi do podlaskich gmin i powiatów

  205 mln zł trafi do podlaskich gmin i powiatów

  Dodano dnia: 2020-05-05
  205 mln zł trafi do podlaskich gmin i powiatów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dziś (5.05.2020) wojewoda Bohdan Paszkowski wręczył promesy starostom. Fundusz Dróg Samorządowych w 2020 roku pozwoli na budowę, przebudowę lub remont ponad 350 km w dróg w województwie podlaskim.
 • Umowy na remont dróg podpisane

  Umowy na remont dróg podpisane

  Dodano dnia: 2020-05-05
  4 maja 2020 Powiat Suwalski podpisał 4 umowy z Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym S. A. z siedzibą w Suwałkach na remont następujących dróg...
 • Remont chodnika przy budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach zakończony.

  Remont chodnika przy budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach zakończony.

  Dodano dnia: 2020-05-04
  Rozpoczęty w marcu b.r. remont chodnika przy budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach został zakończony. Wstępne założenia co do zakresu remontu zostały rozszerzone w tracie realizacji prac.
 • Informacja ogólna Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

  Informacja ogólna Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

  Dodano dnia: 2020-05-04
  Informacja ogólna Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach  na dzień 30.04.2020 r.
 • Rekrutacja do służby wojskowej

  Rekrutacja do służby wojskowej

  Dodano dnia: 2020-05-04
  Informujemy, iż Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach prowadzi rekrutację do odbycia służby wojskowej w formie: służby przygotowawczej, wojsk obrony terytorialnej oraz kandydackiej (w uczelniach wojskowych).
 • Zespół Szkół w Dowspudzie otrzymał sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła

  Zespół Szkół w Dowspudzie otrzymał sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła

  Dodano dnia: 2020-04-29
  28 kwietnia br. Powiat Suwalski dokonał zakupu 13 szt. laptopów oraz 5 szt. oprogramowania do laptopów przeznaczonych dla Zespołu Szkół w Dowspudzie.
 • 4 maja - Dzień Strażaka

  4 maja - Dzień Strażaka

  Dodano dnia: 2020-04-29
  W dniu św. Floriana – Patrona Straży Pożarnej – wszystkim Strażakom – pełniącym służbę zarówno zawodowo, jak i społecznie, Rada i Zarząd Powiatu w Suwałkach składa podziękowania i wyrazy uznania za pracę na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska.
 • Rocznica Konstytucji 3 Maja

  Rocznica Konstytucji 3 Maja

  Dodano dnia: 2020-04-29
  Obchodzimy rocznicę Konstytucji 3 Maja. Uchwalona 229 lat temu przez Sejm Wielki Ustawa Zasadnicza nie miała wówczas swego odpowiednika w Europie i była drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Powstała w czasie realnego zagrożenia niepodległości przez sąsiadów, budząc nadzieję większości Polaków na zachowanie bytu państwowego i ocalenie Ojczyzny.
 • Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski - 2 maja

  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski - 2 maja

  Dodano dnia: 2020-04-29
  Dnia 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski. Ustanowione w 2004 roku przez Sejm RP święto, ma popularyzować wiedzę o symbolach narodowych, polskiej historii i tożsamości.
 • Akcja #mojaflaga z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

  Akcja #mojaflaga z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

  Dodano dnia: 2020-04-28
  Biuro Programu „Niepodległa” już po raz kolejny zaprasza do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają biało-czerwoną podczas świąt państwowych i w ważnych momentach życia.
 • Dotacje na renowacje zabytków z terenu powiatu suwalskiego

  Dotacje na renowacje zabytków z terenu powiatu suwalskiego

  Dodano dnia: 2020-04-28
  Dwie parafie z terenu powiatu suwalskiego otrzymały dofinansowanie na renowacje i remonty obiektów kościelnych.
 • Harmonogram egzaminów - maturalnego i zawodowego

  Harmonogram egzaminów - maturalnego i zawodowego

  Dodano dnia: 2020-04-28
  Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram tegorocznych egzaminów: maturalnego i zawodowego.
 • Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 24 maja br.

  Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 24 maja br.

  Dodano dnia: 2020-04-28
  W dniu 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedłużając do 24 maja br. przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka w dalszym ciągu będzie odbywała się zdalnie.

 • Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

  Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

  Dodano dnia: 2020-04-27
  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach informuje o podstawowych wymaganiach związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz o zaleceniach dla targowisk i bazarów, które zostały opublikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 • 80. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

  80. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

  Dodano dnia: 2020-04-24
  W dniu 24 kwietnia 2020 r. przedstawiciele Powiatu Suwalskiego: Starosta Suwalski Witold Kowalewski oraz Wicestarosta Artur Łuniewski, złożyli pod pomnikiem w Lesie Szwajcarskim wiązankę kwiatów w hołdzie rozstrzelanych  członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej - pierwszej podziemnej organizacji niepodległościowej na Suwalszczyźnie.
 • Działania MRiRW dotyczące problemów rolników

  Działania MRiRW dotyczące problemów rolników

  Dodano dnia: 2020-04-23
  23 kwietnia 2020 r. do Starosty Suwalskiego wpłynęła wiadomość e-mail z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca podjętych działań w sprawie problemów rolników z przekraczaniem granicy polsko-litewskiej.
 • Tymczasowy Profil Zaufany

  Tymczasowy Profil Zaufany

  Dodano dnia: 2020-04-23
  W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym z myślą o osobach, które nie posiadają możliwości korzystania z podpisu zaufanego wprowadzono przepisy, które pozwalają na wydanie takim osobom tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, jakim jest „tymczasowy profil zaufany”.
 • Aktualna sytuacja suwalskiego rynku pracy – stan na 20.04.2020 r.

  Aktualna sytuacja suwalskiego rynku pracy – stan na 20.04.2020 r.

  Dodano dnia: 2020-04-21
  Aktualna sytuacja suwalskiego rynku pracy - analiza przygotowana przez PUP w Suwałkach.
 • Informacja dotycząca budowy gazociągu Polska-Litwa

  Informacja dotycząca budowy gazociągu Polska-Litwa

  Dodano dnia: 2020-04-21
  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, iż rozpoczął kolejny etap prac inwestycji pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

   
< Strona z 38 >