""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
3 czerwca 2022 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XXII sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając zaproszonych gości tj. Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego i osoby zgromadzone przed monitorami komputerów oraz Radnych. W sesji uczestniczyło 15 Radnych.

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji pkt 2 porządku obrad. W tym punkcie Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski złożył Staroście Suwalskiemu Panu Witoldowi Kowalewskiemu serdeczne gratulacje w związku z wyróżnieniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Mariusza Kamińskiego odznaką honorową „Za zasługi dla Samorządu Terytorialnego”.

Uroczystość nadania tej odznaki miała miejsce w dniu 30 maja 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, podczas uroczystości ogłoszenia wyników naboru II edycji Rządowego Programu Polski Ład oraz centralnych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Panu Staroście serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia.


Przewodniczący Rady w dalszej części obrad sesji,  przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie. Następnie przyjęty został protokół z XXI sesji Rady Powiatu  i sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad Radni jednomyślnie podjęli uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie powiatu  na 2022 r.
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.
Podjęte uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 51 >