""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares” S.A. w Suwałkach, Lider projektu, informuje, iż dnia 17 grudnia  2021 r. o godz. 8.00 rozpocznie się czwarta rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.  

W ramach Poddziałania 3.2.1. „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. Limit wniosków:  300 Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os. 

W ramach Poddziałania 3.2.2. „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”. Limit wniosków:  100 Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.  Partnerami w projekcie jest Miasto Suwałki, Miasto Grajewo, Powiat Grajewski, Powiat Moniecki, Powiat Sejneński oraz Powiat Suwalski.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 51 >